Bettina Ewers

​Ph.d.-studerende, Cand.scient., ernæringschef på SDCC.
Klinisk Forskning

Kontakt

E-mail: bettina.ewers@regionh.dk
Tlf. 30 91 29 97


Forskningsområde

1. Interventionsstudier som undersøger effekten af forskellige gruppebaserede patientuddannelsesforløb i kulhydrattælling sammenlignet med standardkostbehandlingen i Danmark på den glykæmiske kontrol samt andre metaboliske endepunkter, sundhedskompetencer, kostrelateret livskvalitet og efterlevelse af kostprincipperne hos personer med type 1 og type 2 diabetes.

2. Efterlevelse af kostanbefalinger hos personer med type 1 og type 2 diabetes samt den generelle befolkning i Danmark.


Aktuel forskning

1. The Dietary Education Trial in Carbohydrate Counting (DIET-CARB Study): A randomized, parallel, open-label, intervention study comparing different approaches to dietary self-management in patients with type 1 diabetes.

2. Effects of basic carbohydrate counting versus standard outpatient nutritional education: A randomized controlled trial focusing on HbA1c and glucose variability in patients with type 2 diabetes (The BCC Study).

3. Dietary habits and adherence to dietary recommendations in patients with type 1 and type 2 diabetes compared with the general population in Denmark. A cross-sectional study of 774 Danish patients with type 1 and type 2 diabetes.

4. Non-adherence to established dietary guidelines associated with increased mortality. Copenhagen General Population Study. Collaborators: Peter Marckmann, Jacob Louis Marrot, Peter Schnohr, Børge Nordestgaard.
Redaktør