Bryan Cleal

​Forsker
Diabetes Management Forskning, Sundhedsfremme

Kontakt

E-mail: bryan.richard.cleal@regionh.dk
Tlf. +45 30 91 29 64


Forskningsområde

 Min primære ekspertise er i relation til kvalitative metoder og analyser. Jeg har også erfaring med at arbejde med kvantitative data og metoder og kombinere resultaterne af kvantitativ forskning inden for en kvalitativ forståelsesramme. 

Aktuel forskning

1. T2D og Arbejdsliv (TAL)
Formål: At undersøge, hvordan arbejdslivet opleves af personer med T2D, og hvilke faktorer der påvirker denne oplevelse. Projektet har til formål at identificere åbninger for relevante interventioner, der kan øge og forbedre oplevelsen af at være på arbejde for mennesker med T2D.

Samarbejdspartnere: Klinikken på Steno Diabetes Center Copenhagen og Helsingør Kommune.

2. Sociale medier og diabetes (SOMED)

Formål: Folk med diabetes og andre kroniske sygdomme trækkes i retning af sociale medier af forskellige årsager. Denne undersøgelse handler om, hvad de opnår gennem deres engagement med sociale medier og hvordan det påvirker deres adfærd. Samtidig fokuserer projektet også på holdninger og praksis hos sundhedspersonale med hensyn til sociale medier. I sidste ende har projektet til formål at identificere og udvikle nye kommunikationsformer mellem patienter og sundhedspersonale, som udnytter mulighederne for sociale medier og forbedrer oplevelsen af plejeafgivelsen til alle parter.

Samarbejdspartnere: Klinikken på Steno Diabetes Center Copenhagen, klinikken på Rigshospitalet, Oxford University og Århus University.

      

   

Redaktør