Charlotte Demant Klinker

Forsker, teamleder
Diabetesforebyggelsesforskning
Team: Børn og Unge

Kontakt

E-mail: charlotte.demant.klinker@regionh.dk
Tlf. 27 29 06 80


Forskningsområde

  • Interventionsforskning: Udvikling, design og evaluering af komplekse interventioner i "real-life-settings, fx i udsatte boligområder eller på erhvervsskoler

  • Børn, unge og fysisk aktivitet: Forskning i fremme af fysisk aktivitet blandt forskellige målgrupper ved brug af nye tilgange, metoder eller teknikker

  • Social Netværks Analyse: Forskning i udvikling af relationer mellem sundhedsprofessionelle og beboere 

  • Partnerskaber og sundhedsfremme: Kvalitativ og kvantitativ forskning der undersøger betydningen af partnerskaber mellem organisationer, professionelle og beboere for udvikling og arbejdet med sundhedsfremme aktiviteter 

 


 

Redaktør