Charlotte Demant Klinker

Forsker, teamleder
Diabetes Forebyggelsesforskning, Sundhedsfremme

Kontakt

E-mail: charlotte.demant.klinker@regionh.dk
Tlf. +45 30 91 29 68


Forskningsområde

1.Interventionsforskning: Udvikling, design og evaluering af komplekse interventioner i "real-life-settings, fx i udsatte boligområder eller på erhvervsskoler


2.Børn, unge og fysisk aktivitet: Forskning i fremme af fysisk aktivitet blandt forskellige målgrupper ved brug af nye tilgange, metoder eller teknikker


3.Social Netværks Analyse: Forskning i udvikling af relationer mellem sundhedsprofessionelle og beboere 


4.Partnerskaber og sundhedsfremme: Kvalitativ og kvantitativ forskning der undersøger betydningen af partnerskaber mellem organisationer, professionelle og beboere for udvikling og arbejdet med sundhedsfremme aktiviteter


 

 
 

   

  

 


 

Redaktør