Kasper Olesen

​Forsker
Diabetes Management Forskning, Sundhedsfremme

Kontakt

E-mail: kasper.olesen@regionh.dk
Tlf. 30 91 33 74

 

Forskningsområde

  • Kvantitative metoder
    Brug og udvikling af kvantitative metoder til forskning psykosociale faktorer og adfærd blandt personer med diabetes.

  • Arbejdsliv og diabetes
    Analyser af udfordringer i arbejdslivet for personer med diabetes. Herunder risiko for stigmatisering, forringede muligheder for håndtering af diabetes i løbet af arbejdsdagen og præferencemålinger for mulige diabetesvenlige tiltag på arbejdspladserne.

  • Sundhedskompetence
    Studier af sammenhæng mellem sundhedskompetence, sundhedsrelateret adfærd og sygdomsprogression blandt personer med diabetes.

Aktuel forskning

Forskningsprojekt: Stigma
Formål: Stigmatisering af personer med diabetes kan medføre reduceret livskvalitet og dårligere muligheder for at passe sin diabetes i det offentlige rum. I dette projekt tilpasser, validerer og anvender vi mål for diabetesrelateret stigma i dansk kulturel og sproglig kontekst. Studiet er en del af det overordnede projekt ”Type 1 og arbejdsliv”
Samarbejdspartnere: The Australian Centre for Behavioural Research in Diabetes, Melbourne, Australia.

     

 


  

Redaktør