Kasper Olesen

​Forsker
Diabetes Management Forskning, Sundhedsfremme

Kontakt

E-mail: kasper.olesen@regionh.dk
Tlf. 30 91 33 74

 

Forskningsområde

1. Kvantitative metoder
Brug og udvikling af kvantitative metoder til forskning psykosociale faktorer og adfærd blandt personer med diabetes.

2. Arbejdsliv og diabetes
Analyser af udfordringer i arbejdslivet for personer med diabetes. Herunder risiko for stigmatisering, forringede muligheder for håndtering af diabetes i løbet af arbejdsdagen og præferencemålinger for mulige diabetesvenlige tiltag på arbejdspladserne.

3. Sundhedskompetence
Studier af sammenhæng mellem sundhedskompetence, sundhedsrelateret adfærd og sygdomsprogression blandt personer med diabetes.

Aktuel forskning

1. Stigma
Formål: Stigmatisering af personer med diabetes kan medføre reduceret livskvalitet og dårligere muligheder for at passe sin diabetes i det offentlige rum. I dette projekt tilpasser, validerer og anvender vi mål for diabetesrelateret stigma i dansk kulturel og sproglig kontekst. Studiet er en del af det overordnede projekt ”Type 1 og arbejdsliv”
Samarbejdspartnere: The Australian Centre for Behavioural Research in Diabetes, Melbourne, Australia.

2. NEED
Patientuddannelse har traditionelt været baseret på sundhedsprofessionelles forståelse af patienters behov og udfordringer. Projektet har udviklet og evalueret et personcentreret patientuddannelseskoncept, der har til formål at skabe varig sundhedsfremmende forandring.
Læs mere om projektet

 


  

Redaktør