Kirsten Nørgaard

​Overlæge, dr. med., teamleder,
Diabetes Technology

Kontakt

E-mail: kirsten.Noergaard@regionh.dk
Tlf. 27 13 10 11


Forskningsområde

1. Behandlingsteknologier til type 1 diabetes
Optimering af effektiviteten ved brug af insulinpumper, kontinuerlige glukosemålere og boluskalkulatorer til personer med type 1 diabetes.

2. Udvikling af nye algoritmer/teknologier
Udvikling og afprøvning af en kunstig bugspytkirtel med to hormoner og udvikling/afprøvning af en app som løbende modtager glukoseværdier og som kan anbefale enten en lav-dosis injektion af glukagon eller druesukker ved truende hypoglykæmi til type 1 diabetes behandlet med insulinpumpe eller injektionsbehandling.

3. Udvikling af guidelines til dagligdags teknologibehandling
Hvordan håndteres forskellige kostformer, nye insulintyper og motionsformer med insulinpumpe og kontinuerlige glukosemålere?

4. Anvendelse af data
Udvikling af metoder til anvendelse af data fra BG-apparater, insulinpumper og kontinuerlige glukosemålere som feedback til personen selv, kvalitetssikring af behandlingen på klinikniveau og til forskning.

5. Teknologi til behandling af type 2 diabetes
Kan insulinpumper, kontinuerlige glukosemålere og boluskalkulatorer samt apps med fordel anvendes i behandling af type 2 diabetes; hjemme eller under indlæggelse og til kommunikation mellem behandlere og personer med diabetes?

Aktuel forskning

1. StenoTech Studiet
Formål: At undersøge barrierer for succes med behandling med insulinpumpe med eller uden kontinuerlige glukosemålere, at adresserer dem i udviklingen af forskellige indsatsområder og afprøve de personlige indsatsområder i randomiseret studium.
Samarbejdspartnere: Nordsjællands Hospital Hillerød, Klinikken SDCC, Sundhedsfremme SDCC.

2. ABC-Flash Studiet
Formål: At undersøge hvilken af disse værktøjer som giver størst succes med diabetesbehandlingen: kulhydrattælling med boluskalkulator i en app, kontinuerlige glukosemåling med Freestyle Libre Flash eller begge samtidigt - til dysregulerede penbehandlede personer med type 1 diabetes. Samarbejdspartnere: Klinikken SDCC, Steno Partner Hospitalerne: Nordsjællands Hospital i Hillerød, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Rigshospitalet, og Amager og Hvidovre Hospital.

3. Closed-loop studier
Formål: At udvikle vores egen algoritme for automatisk insulinafgivelse med insulin eller kombinationen af insulin og glukagon, afprøve disse under stressende forhold i klinikken for personer med diabetes hvor de motionerer og tager for lidt eller for meget insulin til måltiderne.
Samarbejdspartnere: DTU Compute.

4. Open-loop-studier med glukagon
Formål: At indsamle data til optimering af algoritme til beslutningsstøtte af injektion med glukagon.
Samarbejdspartnere: DTU Compute og Zealand Pharma.

5. Tech-data-projekt
Formål: At finde/udvikle et fælles uploadningssystem af anvendte teknologiske værktøjer i klinikken og samle data til nye rapporter i og udenfor Sundhedsplatformen.
Samarbejdspartnere: Børneafdelingerne Herlev og Hillerød, CIMT m.fl.

6. iPDM-Go
Formål: Udvikling af et kommunikationsværktøj i form af en app. til anvendelse i konsultationen mellem personer med type 2 diabetes og deres behandlere.
Samarbejdspartnere: DTU, Center for Diabetes og Københavns Universitet.

7. Ward CGM projekt
Formål: At undersøge svingninger i blodglukose i forbindelse med indlæggelse i hospitalsafdelinger i forbindelse med kar-og abdominalkirurgi. På sigt udvikle o teste et alarmsystem til plejepersonale om hypo-og hyperglykæmi.
Samarbejdspartnere: WARD gruppen (anæstesilæger RH/BBH og DTU).

8. Steno2Tech
Formål: At undersøge effekten af forskellige teknologier hos insulinbehandlede type 2 personer, som samtidig får en lang række andre glukosesænkende medikamenter.
Samarbejde: Type 2 Klinikken SDCC, Øvrige SDC-centre.

Redaktør