Kristine Stoltenberg Sørensen

​Videnskabelig assistent,
Diabetes Management Forskning, Sundhedsfremme
Team: Sundhedspædagogiske interventioner, 

​Kontakt

E-mail: kristine.stoltenberg.soerensen@regionh.dk
Tlf.  41 40 15 20

Forskningsområde

Sårbare grupper: behovsafdækning, udvikling og evaluering af interventioner målrettet sårbare grupper med fx etnisk minoritetsbaggrund og type 2 diabetes.

Værktøjer: behovsafdækning, implementering og evaluering af metoder og modeller til livsstilsuddannelser og kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle.

Aktuel forskning

Bedre sundhed for brugere med psykiske problemer (BUB) - tværsektoriel tilpasning af en samarbejdsmodel for professionelle

Formålet med projektet er at videreudvikle konceptet ’Livsstilsguide i praksis (LIP)’, så det kan anvendes på tværs af regionale og kommunale settings. Herudover samt i samarbejde med brugere, professionelle og ledere at udvikle en tværsektoriel model, der kan anvendes af professionelle på tværs af sektorer i Region H.
En tværsektoriel model, der indebærer fælles kompetenceudvikling og anvendelse af redskaber på tværs af sektorer, forventes at kunne sikre tværsektoriel vidensdeling, kommunikation og samarbejde. Det vil kunne skabe bedre forløb for brugere med psykisk sårbarhed og hjælpe professionelle til at understøtte voksne med psykisk sårbarhed i til at leve et sundere hverdagsliv.

Samarbejdspartnere: Bornholms Regionskommune, Ballerup Kommune, Statens Institut for Folkesundhed og Steno Diabetes Center Copenhagen

Udvikling af et teknologisk hjælpemiddel til personer med type 2 diabetes og etnisk minoritetsbaggrund (TANDEMM)

Formål: Studier viser, at personer med type 2 diabetes (T2D) og ikke-vestlig baggrund er i større risiko for at være medicinsk under- eller fejlbehandlede end andre personer med T2D.
Nærværende projekt vil undersøge Projektet har til formål at undersøge årsager til dette og på den baggrund identificere en mulig teknologisk løsning, der vil kunne støtte personer med T2D i at håndtere medicin i hverdagen, og som samtidig kan samt i fremme kommunikationen med diabetesbehandlere. 

Samarbejdspartnere:
Projektet drives af en tværorganisatorisk forskergruppe på SDCC med repræsentanter fra klinikken uddannelsesenheden, staben og sundhedsfremmeforskning. driver projektet.

Redaktør