Maria Tvermosegaard

​Ph.d.-studerende, MD,
Klinisk Epidemiologisk Forskning

Forskningsområde

Hjertekarsygdom og diabetes i Grønland, samt risikofaktorer og komplikationer hertil.

Aktuel forskning

1. Risiko for hjertekarsygdom hos diabetiske Inuit i Grønland

Formål: At belyse risikoen for hjertekarsygdom blandt diabetikere i Grønland, samt undersøge om homozygote og heterozygote bærere af den diabetogene TBC1D4 variant p.Arg684Ter har samme risiko for hjertekarsygdom som vildtype.

2. Risiko for nyrekomplikationer hos diabetiske Inuit i Grønland

Formål: At belyse risikoen for nyrekomplikationer hos diabetikere i Grønland, samt undersøge om homozygote og heterozygote bærere af den diabetogene TBC1D4 variant p.Arg684Ter har samme risiko for nyrekomplikationer som vildtype.

Projekterne udføres i samarbejde med:

Professor Marit Eika Jørgensen, Klinisk Epidemiologi, Steno Diabetes Center Copenhagen, Gentofte

Professor Peter Bjerregaard, Center for Sundhedsforskning i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København

Michael Lynge Pedersen, Læge PhD, Grønlands Center for Sundhedsforskning, Grønlands Universitet, Nuuk


Redaktør