Marianne Vie Ingersgaard Jørgensen

​Ph.d.-studerende, Cand.scient.soc. (sociolog)
Enhed for Sundhedsfremmeforskning
Diabetes Mangagement Research
Team: Børn, unge, familier og diabetes

​Kontakt

E-mail: marianne.vie.ingersgaard.joergensen@regionh.dk
Tlf. 91 17 48 35

Forskningsområde

Unge med type 1 diabetes:
Kvantitative og kvalitative undersøgelser af de psykosociale aspekter forbundet med livet som ung med type 1 diabetes

Identitetsforskning: 
Studier af identitetsforståelser og de underliggende sociale mekanismer forbundet med identitetsdannelse og sygdomsidentitet hos unge med type 1 diabetes.

Interventionsforskning: 
Udvikling af interventioner for at fremme diabeteshåndtering hos unge med type 1 diabetes.

Design-based research:
Samskabelsesprocesser i udviklingen af interventioner, metoder og værktøjer til unge med type 1 diabetes

Aktuel forskning

Ph.d. projekt: "Sygdomsidentitet og sociale relationer hos unge med type 1 diabetes"

Formål: At udvikle en intervention til at fremme sygdomshåndtering hos unge med type 1 diabetes.

Samarbejdspartner: Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universite


Redaktør