Marit Eika Jørgensen

Overlæge, forskningsleder
Klinisk Epidemiologi

Marit-Eika-JorgensenKontakt

E-mail: marit.eika.joergensen@regionh.dk
Tlf. 30 91 33 05


Forskningsområde

1. Populationsbaserede surveys i Danmark og Grønland mhp. at forstå og forebygge risiko for diabetes i forhold til:
- fysisk aktivitet
- overvægt og fedme
- prædiabetes og udiagnosticeret diabetes
- genetik, herunder gen-livsstilsinteraktioner
- biomarkører
- metoder til tidlig opsporing af diabetes


2.Registerstudier af patienter med diabetes med fokus på:
- Metoder til at identificere personer med diabetes i Danmark (udvikling af et diabetesregister)
- Prædiktion af fremtidig diabetes i Danmark
- Tidstrends i dødelighed ved type 1 og type 2 diabetes
- Diabeteskomplikationer
- Farmakoepidemiologi
- Kvalitet i diabetesbehandling
- Diabetes hos sårbare grupper

 

Aktuel forskning

1. Befolkningsundersøgelserne i Grønland
Formål: Undersøgelse af diabetes og hjertekarsygdom i den grønlandske befolkning ved gentagne befolkningsundersøgelser af mere end 5000 voksne grønlændere.
Samarbejdspartnere: Undersøgelserne  finder sted i samarbejde med Syddansk Universitet, Grønlands Center for Sundhedsforskning, Nuuk, Grønland & Københavns Universitet

2. Addition-Pro
Formål: En undersøgelse af risikofaktorer for at udvikle diabetes og hjertekarsygdom hos 2082 personer med prædiabetes eller høj risiko for at udvikle diabetes.
Samarbejdspartnere: studiet finder sted i samarbejde med sektion for Almen Medicin ved Aarhus Universitet

3. Addition-DK
Formål: Den danske arm af det europæiske Addition-trial som havde til formål at se om intensiv diabetesbehandling i almen praksis hos personer med diabetes diagnosticeret ved screening.
Samarbejdspartnere: studiet finder sted i samarbejde med sektion for Almen Medicin ved Aarhus Universitet

4. Rhapsody
Formål: Multicenterstudie med hovedformål at finde biomarkører for udvikling af diabetes  hos personer med prædiabetes og for at udvikle diabeteskomplikationer hos personer med kendt type 2 diabetes.
Samarbejdspartnere: Rhapsody consortiet

5. Pre-D

6. Prognose for diabetespatienter på Steno Diabetes Center Copenhagen

7. DAFFODIL

8. Demografiske studier af diabetes i Danmark

 

Redaktør