Marit Eika Jørgensen

Professor, overlæge, forsker
Klinisk Epidemiologisk Forskning

Marit-Eika-JorgensenKontakt

E-mail: marit.eika.joergensen@regionh.dk
Tlf. 30 91 33 05


Forskningsområde

Populationsbaserede surveys i Danmark og Grønland mhp. at forstå og forebygge risiko for diabetes i forhold til:

 • fysisk aktivitet
 • overvægt og fedme
 • prædiabetes og udiagnosticeret diabetes
 • genetik, herunder gen-livsstilsinteraktioner
 • biomarkører
 • metoder til tidlig opsporing af diabetes

Registerstudier af patienter med diabetes med fokus på:

 • Metoder til at identificere personer med diabetes i Danmark (udvikling af et diabetesregister)
 • Prædiktion af fremtidig diabetes i Danmark
 • Tidstrends i dødelighed ved type 1 og type 2 diabetes
 • Diabeteskomplikationer
 • Farmakoepidemiologi
 • Kvalitet i diabetesbe
 • ng
 • Diabetes
 • ho
 • s sårbare gru
 • pper 

A

ktuel forskning

Befolkningsundersøgelserne i Grønland

Formål: Undersøgelse af diabetes og hjertekarsygdom i den grønlandske befolkning ved gentagne befolkningsundersøgelser af mere end 5000 voksne grønlændere.
Samarbejdspartnere: Undersøgelserne  finder sted i samarbejde med Syddansk Universitet, Grønlands Center for Sundhedsforskning, Nuuk, Grønland & Københavns Universitet

Addition-Pro

Formål: En undersøgelse af risikofaktorer for at udvikle diabetes og hjertekarsygdom hos 2082 personer med prædiabetes eller høj risiko for at udvikle diabetes.
Samarbejdspartnere: studiet finder sted i samarbejde med sektion for Almen Medicin ved Aarhus Universitet

Addition-DK

Formål: Den danske arm af det europæiske Addition-trial som havde til formål at se om intensiv diabetesbehandling i almen praksis hos personer med diabetes diagnosticeret ved screening.
Samarbejdspartnere: studiet finder sted i samarbejde med sektion for Almen Medicin ved Aarhus Universitet

Rhapsody

Formål: Multicenterstudie med hovedformål at finde biomarkører for udvikling af diabetes  hos personer med prædiabetes og for at udvikle diabeteskomplikationer hos personer med kendt type 2 diabetes.
Samarbejdspartnere: Rhapsody consortiet

Andre projekter:

 • Pre-D
 • gen
 • DAFFODIL
 • Demografiske studier af diabetes i Danmark


Redaktør