Martin Bæk Blond

​Postdoc, ph.d.,MD
Klinisk Forebyggelsesforskning

Kontakt

E-mail: martin.baek.blond@regionh.dk
Tlf. 30 29 58 91

Forskningsområde

Det overordnede mål med min forskning er at forbedre den målrettede forebyggelse af ikke-overførbare metaboliske lidelser, såsom type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, ikke-alkoholisk fedtlever og lignende. Jeg mener, at det vil kræve at:

  1. Vi forbedrer vores forståelse af, hvorfor nogle bliver syge og andre ikke gør.
  2. At vi udvikler bedre metoder til at forudsige, hvem der bliver syge.
  3. At vi designer fleksible interventioner, der tilpasses den enkeltes behov, både fysiologisk, men også i høj grad i forhold til præferencer og praktiske forhold i folks hverdag.

Jeg har en stærk fokus på, at vores forskning skal munde ud i at være praktisk anvendelig og arbejder med det klare mål at hjælpe folk med at forebygge ikke-overførbare metaboliske lidelser.

Aktuel forskning

Jeg er for nuværende involveret i flere projekter, både indenfor vores egen forskningsgruppe og i samarbejde med andre grupper.Redaktør