Martin Bæk Blond

​Postdoc, ph.d.,MD
Klinisk Forebyggelsesforskning

Kontakt

E-mail: martin.baek.blond@regionh.dk
Tlf. 30 29 58 91

Forskningsområde

Det overordnede mål med min forskning er at forbedre den målrettede forebyggelse af ikke-overførbare metaboliske lidelser, såsom type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, ikke-alkoholisk fedtlever og lignende. Jeg mener, at det vil kræve at:

  • Vi forbedrer vores forståelse af, hvorfor nogle bliver syge og andre ikke gør.
  • At vi udvikler bedre metoder til at forudsige, hvem der bliver syge.
  • At vi designer fleksible interventioner, der tilpasses den enkeltes behov, både fysiologisk, men også i høj grad i forhold til præferencer og praktiske forhold i folks hverdag.

Jeg har en stærk fokus på, at vores forskning skal munde ud i at være praktisk anvendelig og arbejder med det klare mål at hjælpe folk med at forebygge ikke-overførbare metaboliske lidelser.

Aktuel forskning

Jeg er for nuværende involveret i flere projekter, både indenfor vores egen forskningsgruppe og i samarbejde med andre grupper.Redaktør