Nanna Wurr Stjernqvist

​Ph.d.-studerende, MSc. Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier og Socialvidenskab
Diabetes Forebyggelsesforskning, Sundhedsfremme

Forskningsområde

Sundhedsfremme og social sundhed blandt børn og unge i skolen.
• Effekt-evaluering af skolebaserede interventioner samt kvalitative casestudier.
• Social kapital i skolen med børn som aktive skabere af social kapital.


Aktuel forskning

1. We Act – Together for health
Formål:
• At undersøge hvordan børn oplever deres deltagelsesmuligheder i hverdagssituationer I skolen og at bidrage til forståelsen af mekanismerne for udvikling af social kapital i skolen
• At evaluere effekten af børns deltagelse I ’We Act’ i relation til udvikling af børns oplevede kognitive social capital i skolen
• At undersøge hvordan deltagelsesorienterede sundhedsfremme metoder eksemplificeret i We Act er relateret til børns oplevede social kapital i skolen
Læs mere om projektetRedaktør