Nanna Wurr Stjernqvist

​Postdoc, ph.d., cand.soc.
Diabetesforebyggelsesforskning
Team: Børn og Unge

​Kontakt

E-mail: nanna.wurr.stjernqvist@regionh.dk
Tlf. 23 74 40 45

Forskningsområde

Evaluering af sundhedsfremmende interventioner: 

Jeg arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilssygdomme herunder type 2 diabetes ud fra en bred og positiv sundhedsforståelse. Fokus er på udvikling og evaluering af sundhedsfremme indsatser i skolen og lokalsamfundet. Indsatserne har til formål at fremme borgernes trivsel og sundhed bredt forstået.

Min forskning er centret omkring multikomponent interventionsudvikling og evaluering, der bygger på participatoriske sundhedspædagogiske metoder, hvor målgruppen inddrages aktivt. I den sammenhæng har jeg særligt arbejdet med børn og unges inddragelse i sundhedspædagogiske processer og betydningen heraf for udvikling af social kapital.

Endelig arbejder jeg med evaluering af indsatserne kvantitativt og kvalitativt i relation til sundhedsfremmende mål såsom social kapital, sundhedskompetence og madkompetence. 

Madkompetence blandt skolebørn: 

Ud fra en bred og positiv forståelse af børns madkompetence arbejder jeg med måling af madkompetence blandt skolebørn. Jeg beskæftiger mig også med de underliggende mekanismer bag udvikling af madkompetence og har effektevalueret Arla Fondens MADlejr, hvis mål er at udvikle madkompetence blandt skolebørn. 

Aktuel forskning

Vores Sunde Hverdag (VSH)

Formål: Vores Sunde Hverdag er et forsknings- og partnerskabsprojekt, hvis overordnede formål er at skabe positive og målbare forandringer i borgernes sundhed, trivsel og livskvalitet.

Projektet vil desuden udvikle og afprøve en model for sundhedsfremmende interventioner i kommuner og lokalsamfund. Vores Sunde Hverdag arbejder med et helhedsorienteret perspektiv, som går på tværs af kommunale forvaltninger og på tværs af offentlige, private og civile aktører.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Steno Diabetes Center Copenhagen, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Aalborg Universitet, Region Nordjylland, Region Hovedstaden og fire kommuner. 

Food literacy/Madkompetence – nøglen til sund kost og trivsel blandt børn og unge? 

Formålet med projektet er at udvikle redskaber til måling af madkompetence og registrering af kostindtag hos skolebørn på 6. og 7. klassetrin, og at udvikle redskaber til undersøgelse af mulige virksomme mekanismer for udvikling af madkompetence hos skolebørn. De udviklede redskaber anvendes dernæst til evaluering af MADlejr.

Projektet gennemføres i samarbejde med DTU Food med finansiering fra Arla Fonden.  

Læs mere i projektbeskrivelsen

Redaktør