Nanna Wurr Stjernqvist

​Postdoc, ph.d., cand.soc.
Diabetes Forebyggelse, Sundhedsfremme
Team: Børn, Unge & Settings

​Kontakt

E-mail: nanna.wurr.stjernqvist@regionh.dk
Tlf. 23 74 40 45

Forskningsområde

Sundhedsfremme hos børn og unge

Med baggrund i sociale faktorers betydning for sundhed herunder livsstils- og levevilkårs relaterede sygdomme såsom type 2 diabetes, har min forskning fokuseret på deltagelsesorienterede metoder i skole konteksten samt betydningen af disse for børns fysisk aktivitet, kostvaner og social kapital.

I mit ph.d.-studie ved DTU Food og SDCC Sundhedsfremme har jeg studeret, evalueret og diskuteret betydningen af Den Sundhedsfremmende skole-tilgang og demokratiske sundhedspædagogiske metoder for udvikling af social kapital i skolen med fokus på børn som aktive medskabere af social kapital. Her har jeg anvendt både kvantitative og kvalitative metoder, med fokus på at undersøge børnenes oplevelser og erfaringer med at indgå i deltagelsesorienterede skole sundhedsfremme processer og effekten af disse for udvikling af social kapital. Endvidere har jeg undersøgt mekanismerne bag udvikling af social kapital i skole konteksten. 

Food literacy måling blandt skolebørn

Ud fra en bred og positiv forståelse af maddannelse og madkompetence arbejder jeg aktuelt med et projekt hvis formål er, at udvikle et spørgeskema redskab til måling af madkompetence hos skolebørn i 6. og 7. klassetrin. Perspektivet er, at redskabet skal kunne måle effekter i skolebørns madkompetencer som følge af ekstra indsatser i skolen eller andre kontekster.   

Aktuel forskning

Projekt: We Act – Sammen om Sundhed

We Act – Sammen om Sundhed (We Act) projektet er en curriculumintegreret skolesundhedsfremme intervention målrettet skolebørn på 5. og 6. klassetrin, som fokuserer på fysisk aktivitet, sunde kostvaner, trivsel og social kapital.

We Act bygger på Den Sundhedsfremmende Skole-tilgang og den sundhedspædagogiske metode Investigation – Vision – Action – Change (IVAC). Læs mere om projektet

Projekt: Food Literacy Måling blandt skolebørn

Food Literacy Måling blandt skolebørn projektet er et metodeudviklingsprojekt hvis formål er, at udvikle og validere et redskab til at måle madkompetencer hos skolebørn på 6. og 7. klassetrin. Perspektivet er, at redskabet skal bruges til at evaluere effekten af indsatser med fokus på madkompetencer, forstået som et bredt begreb.

Redaktør