Pernille Falberg Rønn

​Ph.d., postdoc, MSc
Klinisk Epidemiologi

Forskningsområde

1. Fedme epidemiologi: årsager til fedme og helbredsmæssige konsekvenser som type 2 diabetes og hjertekarsygdomme.

2. Etnicitet og global sundhed: forskelle i livstilsrelaterede sygdomme mellem populationer

3. Grønland: epidemiologisk forskning relateret til fedme, diabetes og hjertekarsygdom i Grønland

4. Register-baseret analyser: analyser med kobling af klinisk og epidemiologisk data til nationale registre


Aktuel forskning

Fedme-associeret risiko for kardiometabolisk sygdom og betydningen af etnicitet  
Formål: At undersøge etniske forskelle i fedme, herunder abdominal fedme målt ved ultralyd, og dernæst hvordan fedme er relateret til type 2 diabetes og hjertekarsygdom i forskellige etniske populationer. Projektet kombinerer data fra store befolkningsundersøgelser gennemført i Grønland, Canada, Kenya og Danmark.Redaktør