Sara Juul Mansachs

​Ph.d.-studerende,
Translationel type 1-diabetesforskning

​Kontakt

E-mail: sara.juul.mansachs@regionh.dk

Tlf.: 51 94 02 69

Forskningsområde

Mit PhD-projekt omfatter undersøgelser af mindre kendte autoantistoffer i type 1 diabetes(T1D) og disses sammenhæng med sygdomsdebut og udvikling.

  • Test af mindre kendte T1D autoantistoffer
    Undersøgelse af hvor mange danske T1D-patienter der har mindre kendte autoantistoffer i blodet.

  • Test af mindre kendte T1D autoantistoffer hos slægtninge
    Undersøgelse af hvorvidt søskende til T1D patienter har mindre kendte autoantistoffer i blodet.

  • Stratificering af mindre kendte autoantistoffer i forhold til T1D sygdomsgener og kliniske parametre

Undersøgelse af hvorvidt der er en sammenhæng mellem mindre kendte autoantistoffer, sygdomsgener og sværhedsgraden af diabetisk ketoacidose, hypoglykæmiske hændelser og langtidsresultat.

Aktuel forskning

Autoantistoffers påvirkning af T1D debut, remissionsfase og udvikling af senkomplikationer.

Formål: T1D har et præklinisk stadium identificeret af autoantistoffer. De fleste børn, der får T1D, har flere autoantistoffer. Nye mindre kendte autoantistoffer er blevet undersøgt. Disse er autoantistoffer mod Neuropeptid Y (NPY), VAMP2 og SNARE. Dette projekt vil give en dybdegående karakterisering af mindre kendte autoantistoffer og synliggøre deres indflydelse i de prediabetiske og symptomatiske stadier af T1D.

Samarbejdspartnere: Jesper Johannesen, Åke Lernmark


Redaktør