Signe Foghsgaard

​Postdoc, ph.d., MD
Type 2 Biologi

​Kontakt

E-mail: signe.foghsgaard@regionh.dk
Tlf. 38 67 33 20

Forskningsområde

1. Kvinders sundhed og sygdom
Jeg forsker i den basale sygdomsforståelse hos kvinder, der er i risiko for at udvikle type 2-diabetes fordi de tidligere har haft graviditetsbetinget diabetes. Jeg afsøger muligheden for at forebygge, at disse kvinder udvikler type 2-diabetes.

2. Børns sundhed og sygdom
Jeg undersøger udvikling af forstadier til type 2 diabetes, fedtlever, overvægt og tarmsammensætning i børn i højere risiko for type 2 diabetes fordi deres mødre havde graviditetsbetinget diabetes.

Aktuel forskning

1. Effekten af liraglutide på glukosetolerancen og risikoen for type 2 diabetes hos kvinder med tidligere gestational diabetes.

Formål: at undersøge effekten af glucagon-like peptide-1 receptor agonisten liraglutide på sygdomskarakteristika og risikoen for udvikling af type 2-diabetes hos kvinder med tidligere gestational diabetes.

Samarbejdspartnere: Elisabeth R. Mathiesen and Peter Damm, Center for gravide kvinder med diabetes, Rigshospitalet. Jens A. Svare, Gynækologisk og obstetrisk afdeling, Herlev Gentofte Hospital. Tine D. Clausen og Birgit Bødker, Gynækologisk og obstetrisk afdeling, Nordsjællands Hospital. Charlotte Strandberg og Peter M. Gørtz, Røntgen og skanningsafdelingen, Herlev Gentofte Hospital, Jens Juul Holst,  Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet, Nicklas R. Jørgensen, Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospitalet Glostrup. Henning Grønbeck, Medicinsk Hepatogastroenterologisk Afdeling, Aarhus U

niversitetshospital.

2

. Effekten af graviditetsbetinget sukkersyge på børn født af mødre med graviditetsbetinget sukkersyge.
Formål: at undersøge hvordan børn bliver påvirket af en graviditet med graviditetsbetinget sukkersyge med hensyn til sukkermetabolisme, tarmbakteriesammensætning, leverstatus og kropssammensætning. 


 
Redaktør