Vanja Kosjerina

​Ph.d.-studerende
Klinisk Epidemiologisk Forskning
Team: Udsatte grupper og sårbare livsforløb

​Kontakt

E-mail: vanja.kosjerina.01@regionh.dk
Tlf. 26 12 47 15

Forskningsområde

Medicinerings- og komplikationsmønstre hos ældre med type 2 DM. 

Aktuel forskning

Det overordnede mål med projektet er at beskrive medicinerings- og komplikationsmønstre hos ældre med type 2 DM, samt at udvikle en prædiktions model for mortalitet. 

Projektet er opdelt i følgende delmål: 

  1. Beskrive seponeringsmønstre for glukosesænkende medicin (studie 1). 
  2. Beskrive seponerinsgmønstre af antihypertensiv, lipidsænkende og antitrombotisk medicin (studie 2)
  3. Beskrive diabetes relaterede komplikationsmønstre før døden (studie 3)
  4. Udvikle en prædiktion model for 1 års mortalitet hos ældre med type 2 DM. 
Redaktør