COS-DAP

Studiet udvikler et ’core outcome set’ (COS), dvs., definerer de vigtigste effektmål ved studier, der søger at forebygge type 2-diabetes hos kvinder med tidligere graviditets diabetes. Dette øger muligheden for at sammenligne fremtidige studier.

Graviditetsdiabetes er en af de hyppigst forekomne komplikationer i forbindelse med graviditet. Selvom denne form for diabetes oftest går væk efter fødslen, så har kvinder med graviditetsdiabetes en øget risiko for at udvikle type 2-diabetes efter deres graviditet [Diabetes After Pregnancy, DAP].
 
Flere forskningsgrupper, både i Danmark og internationalt, arbejder på at udvikle og evaluere indsatser, der kan forebygge diabetes efter graviditet. Resultaterne af forskningsstudier er desværre ofte svære at sammenligne, da studierne måler på vidt forskellige udfald/effektmål. COS-DAP-projektet kortlægger de mest essentielle udfald/effektmål [Core Outcome Set, COS] for studier, der søger at forebygge diabetes efter graviditet.

I projektet undersøger vi både, hvad tidligere studier har målt på, samt hvilke mål, som henholdsvis sundhedsprofessionelle, forskere og kvinder med tidligere graviditetsdiabetes mener, der er de vigtigste og mest relevante at måle.

Formål

COS-DAP-projektet har til formål at undersøge, hvad der er de mest essentielle udfald/effektmål at måle på i studier, der har til hensigt at forebygge type 2-diabetes hos kvinder med tidligere graviditetsdiabetes.

Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde mellem forskningsinstitutioner i Danmark, Canada og Irland.

  • School of Agriculture and Food Science, University College Dublin, Ireland
  • Centre for Outcomes Research and Evaluation (CORE), Research Institute of the McGill University Health Centre, and Department of Medicine, McGill University, Canada
  • Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Publikationer

Kragelund Nielsen K, O’Reilly S, Wu N, Dasgupta K, Maindal HT. Development of a core outcome set for diabetes after pregnancy prevention interventions (COS-DAP): a study protocol. Trials 2018; 19(1): 708. LInk

Dasgupta K, Maindal HT, Kragelund Nielsen K, O’Reilly S. Achieving penetration and participation in Diabetes After Pregnancy prevention interventions following gestational diabetes: a health promotion challenge. Diabetes Research and Clinical Practice 2018; 145: 200-213. Link

Researchgate


Redaktør