COVID-19 og Diabetes

​"COVID-19 & Diabetes" projektet bringer kvalitative og kvantitative forskningsdiscipliner sammen i en undersøgelse af den psykosociale sundhed hos personer med diabetes under COVID-19 pandemien. Indtil videre har projektet kastet en række videnskabelige publikationer af sig, med flere undervejs, og bidraget til øget national og international opmærksomhed på oplevede tanker, bekymringer og adfærdsændringer hos personer med diabetes.

COVID-19 pandemien udgør en global krise, som påvirker alle aspekter af livet. Personer med diabetes har en øget risiko for at opleve et sværere sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med Coronavirus. Derfor er personer med diabetes muligvis også mere modtagelige overfor psykosociale udfordringer som fx bekymringer for smitte, bekymringer om deres diabeteshåndtering, psykologisk og diabetes-relateret stress, angst og ensomhed, som alle har vist sig at være områder, der normalt påvirkes i negativ grad under pandemier. 

Dette projekt undersøger, hvordan den psykosociale sundhed hos personer med diabetes påvirkes af COVID-19 pandemien. 

Projektet består af og trækker på data fra:

  • Et stort longitudinelt survey af 1.366 personer med diabetes bestående af seks på hinanden følgende spørgeskemaer fra marts-juni 2020, med follow-up i april 2021, og
  • 20+ interviews a personer med diabetes med fokus på psykosocial og sociale konsekvenser af pandemien.

Foreløbige resultater af undersøgelsen kan findes i links nedenfor.

Fremtidigt arbejde i projektet involverer en opfølgende undersøgelse i marts 2021 af de samme personer med diabetes med formålet at undersøge, om der er sket ændringer i den psykosociale sundhed over en længere tidsperiode.

Formål

Formålet med dette projekt er at undersøge og beskrive psykosocial sundhed blandt personer med diabetes under COVID-19-pandemien i Danmark.

Samarbejdspartnere

Københavns Universitet
Diabetesforeningen
Kræftens Bekæmpelse

Links 

Videnskabelige artikler

Diabetes and COVID‐19: psychosocial consequences of the COVID‐19 pandemic in people with diabetes in Denmark—what characterizes people with high levels of COVID‐19‐related worries? Diabetic Medicine, 11 May 2020.

Altered Self-Observations, Unclear Risk Perceptions and Changes in Relational Everyday Life: A Qualitative Study of Psychosocial Life with Diabetes during the COVID-19 Lockdown World Health Organization, 2020.

‘Standing together – at a distance’: Documenting changes in mental-health indicators in Denmark during the COVID-19 pandemic. Scandinavian Journal of Public Health, 10 September 2020.

Presse

Nyt studie har kortlagt coronatanker hos person ermed diabetes, Diabetesforeningen. 2020

People with diabetes in Denmark have specific worries related to Covid-19 and their diabetes, Coronaminds.ku.dk

Mange med diabetes er bekymret for corona, Diabetesforeningen, 2020

Hvordan påvirker coronakrisen personer med diabetes, Diabetesforeningen,2020

Nyheder fra SDCC

Coronakrisen skaber nye bekymringer for mennesker med diabetes, 2020

Følg med i COVID-19 forskningen, 2020


Redaktør