DIA-HEART

Formålet med dette studie er at se om vi med en ny PET undersøgelse af hjertet kan identificere de personer med type 2 diabetes der har størst risiko for at udvikle hjertekarsygdom.

​Risikoen for at udvikle hjertekarsygdom er generelt faldet gennem de sidste årtier, men dette fald i risiko er ikke set for personer med diabetes. Man kan have hjertekarsygdom uden at have symptomer på det, og det er særligt hyppigt for personer med diabetes.

Det er meget vigtigt at opdage hjertekarsygdom tidligt, da man herved har mulighed for at igangsætte behandling som kan modvirke forværring af hjertekarsygdom og forebygge symptomer.

Mål

Det primære formål med studiet er at identificere personer med type 2-diabetes der har størst risiko for at udvikle hjertekarsygdom.

Design

I studiet, inkluderes 900 personer uden kendt hjertekarsygdom, men med type 2 diabetes og med en alder mellem 40 og 85 år. Alle deltagere vil blive undersøgt med en hjerte PET -scanning. Efter 5 og 10 år vil vi udføre en registerbaseret opfølgning, som vil give os mulighed for at undersøge forbindelsen mellem disse vigtige aspekter af hjertets funktion og udviklingen af hjertekarsygdom.

I to del-undersøgelser, vil vi ved hjælp af nye typer skanninger udføre en dyberegående beskrivelse af åreforkalkninger i hjertet.

Samarbejdspartnere

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET på Rigshospitalet & Cluster for Molecular Imaging og Steno Diabetes Center, Sjælland, Danmark.


Redaktør