Danske skolebørns madkompetence/food literacy

Dette studie udvikler redskaber til måling af madkompetence og undersøgelse af virksomme elementer for udvikling af madkompetence hos skolebørn på 6. og 7. klassetrin. De udviklede redskaber anvendes dernæst til evaluering af Arla-fondens 'MADlejr'.

Mad og måltider er essentielle for menneskers overlevelse og spiller en væsentlig rolle i børn og unges hverdagsliv. Mad skaber nydelse og sunde mad - og måltidsvaner er vigtige for at sikre optimal vækst og udvikling hos børn og unge. 

Mange danske børn og unges kostvaner lever ikke op til de officielle anbefalinger, som giver retningslinjer for en sund og varieret kost i passende mængder (Tetens, 2018). Der er således brug for at effektive strategier, som kan fremme børn og unges kompetencer relateret til mad og måltider i uformelle og formelle arenaer indenfor uddannelse såsom skolen. 

Madkompetence (på engelsk food literacy) er i denne sammenhæng opstået som et mål for mange indsatser relateret til madlavning og madkundskab målrettet børn og unge (Benn, 2014). Begrebet er relativt nyt og indfanger den kompleksitet af viden, færdigheder og adfærd, der er nødvendig for individet for at møde dagligdagens behov for mad i den givne kontekst (Vidgen & Gallegos, 2014). 

I en uddannelseskontekst indbefatter begrebet foruden almindelige kompetencer om viden om mad og færdigheder i madlavning, sensoriske kompetencer, etiske overvejelser og medborgerskab i relation til mad og miljø (Benn, 2014). Der mangler dog viden om, hvordan madkompetencer udvikles og måles hos børn samt om udvikling af disse kompetencer leder til sundere kostindtag og dermed sundere børn. 

Arla-fondens lejrskoleforløb ”MADlejr” bygger på elev-inddragende madundervisning og nye måder at udvikle madkompetence, madmod og madlavningsglæde hos skolebørn på 6.-7. klassetrin. Eleverne deltager aktivt i tilberedningen af alle deres måltider, samtidig med, at de arbejder med råvarer, sundhed og bæredygtighed.

Mål

Med baggrund i MADlejr som case, er det studiets formål:

  •  at udvikle og validere et spørgeskemaredskab til måling af madkompetence og at videreudvikle 
  • validere et innovativt kostregistreringsredskab hos skolebørn på 6. og 7. klassetrin.
Der udvikles også kvalitative guides til undersøgelse af virksomme elementer der bidrager til udvikling af madkompetence hos skolebørn og spørgeskemaer der undersøger om elementerne i MADlejr implementeres (fase 1).

Enhed for Sundhedsfremme forskning ved SDCC er ansvarlig for udvikling og validering af spørgeskemaredskabet til måling af madkompetence og udvikling af kvalitative guides til undersøgelse af de virksomme elementer bag udvikling af madkompetence. 

I hovedstudiet (fase 2) anvendes de udviklede redskaber til måling og evaluering af børns maddannelse og kostindtag i forhold til, om de har deltaget på MADlejr eller ikke. Desuden undersøges kvalitativt hvilke virksomme elementer der bidrager til udvikling af madkompetence hos skolebørn. Enhed for Sundhedsfremme forskning er ansvarlig for måling og evaluering af børns madkompetence og undersøgelse af de virksomme elementer bag udvikling af madkompetence. 

I fase 3 formidles projektets resultater i videnskabelige artikler og via et seminar i foråret 2021. 

Samarbejdspartnere:

DTU Fødevareinstituttet.
Finansiering fra Arla Fonden.

Artikel

Stjernqvist, N. W., Elsborg, P., Ljungmann, C. K., Benn, J., & Bonde, A. H. (2020). Development and validation of a food literacy instrument for school children in a Danish context. Appetite, 156(August 2020), 1–10. https://doi.org/10.1016/j.appet.2020.104848


Redaktør