Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium

​Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium (Forebyggelseslaboratoriet) samler forskellige aktører og understøtter partnerskabsprojekter med henblik på at afprøve forebyggelsestiltag både i og udenfor sundhedsvæsnet og på tværs af sektorer. 

Baggrund

Forebyggelseslaboratoriet udspringer af Danske Regioners udspil 'Forebyggelse er en nødvendig investering' og blev etableret i 2018. Forebyggelseslaboratoriet bliver drevet af Region Hovedstaden på vegne af alle regionerne og er administrativt forankret ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF), som i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) varetager driften af Forebyggelseslaboratoriet via et sekretariat.

Partnerskaber er omdrejningspunktet for vores arbejde, da de skal bidrage til at skabe større sammenhæng og synergi i forebyggelsesindsatser. I Forebyggelseslaboratoriet er der kort afstand fra idé til afprøvning, og vi anvender ofte nye metoder og tilgange med henblik på at udvikle bæredygtige indsatser. Vores mål er at bidrage til styrkelse af forebyggelsesindsatser. 

Forebyggelseslaboratoriets organisering

Forebyggelseslaboratoriet er organiseret med en styregruppe, et sekretariat og en forskergruppe. Sekretariatet står for den overordnede administration af Forebyggelseslaboratoriet og vil blandt andet medvirke til at dokumentere effekten af indsatser i Forebyggelseslaboratoriet, bringe relevante partnere sammen og skabe de rette rammer for udvikling af nye indsatser på tværs af sektorer, velfærdsområder og organisationer.

Sekretariatet understøttes af en række ressourcepersoner bestående af seniorforskere og eksperter (forskergruppen), som månedligt mødes med det øvrige sekretariat for at supportere den daglige ledelse og kvalificere arbejdet med de konkrete projekter.

Styregruppens ansvarsområder er at understøtte og kvalificere sekretariatets arbejde samt træffe overordnede beslutninger om strukturer, rammer og prioriteringer for Forebyggelseslaboratoriets aktiviteter. Styregruppen er ikke involveret i den daglige drift og har heller ikke ansvar for Forebyggelseslaboratoriets økonomi.
Redaktør