Diabetes distress og screening af risiko for diabetisk nyresygdom? PRIORITY sub- studie

​Dette studie undersøger i hvilket omfang diabetes distress påvirkes af screening af risiko for fremtidig nyresygdom, herunder om høj risiko for nyresygdom påvirker omfanget af diabetes stress. 

Diabetes distress omhandler de bekymringer, som relaterer specifikt til diabetes og dermed også bekymringer relateret til fremtidige komplikationer. Det er derfor sandsynligt at screening for risiko for nyresygdom kan øge diabetes distress. Det er dog også sandsynligt at personer, som har været bekymret for diabeteskomplikationer inden screening, vil blive mindre bekymrede, hvis de får at vide, at de har en lav risiko for nyresygdom.


Det er en kerneopgave for sundhedsprofessionelle at identificere de patienter, som vil have størst gavn af behandling. Vi ved dog ikke ret meget om, hvordan risikovurdering påvirker patienter og hvordan risikovurdering interagerer med psykosocial sundhed. 

Formål

Formålet med dette studie er at undersøge, i hvilket omfang diabetes distress påvirkes af screening af risiko for fremtidig nyresygdom, herunder om høj risiko for nyresygdom påvirker omfanget af diabetes distress.

Design

Deltagere i studiet er personer med type 2 diabetes med normoalbuminuri, som deltager i det kliniske studie PRIORITY (indsæt link til PRIORITY hovedstudie).  I PRIORITY- studiet screenes deltagere for risiko for diabetisk nyresygdom. I delstudiet undersøges Diabetes Distress (DDS17), Sense of Coherence (SOC), Diabetes Empowerment (DES-SF) og social støtte, inden deltagerne får vurderet deres risiko, ca. 6-8 måneder efter de får viden om deres risiko samt ved et follow-up besøg.

Studiet giver indsigt i de psykosociale reaktioner på at deltage i screening og kan informere klinisk praksis samt føre til anbefalinger om relevant støtte i screeningsforløb. Studiet kan også bidrage til viden om nye metoder til psykosociale støtte blandt personer med diabetes.

Samarbejdspartnere

Studiet er et samarbejde mellem forskningsgrupperne:

  • SDCC Complications Research (Peter Rossing, Morten Lindhardt og Marie Frimodt-Møller) 
  •  SDCC Diabetes Management Research (Lene Eide Joensen og Ingrid Willaing).


Redaktør