Diabetes og spiseforstyrret adfærd: Hvordan kan vi støtte og behandle personer med diabetes og spiseforstyrret adfærd?

​Projektet har til formål at afdække biopsykosociale behov for støtte og behandling hos personer med diabetes (type 1 eller type 2) og spiseforstyrret adfærd for derefter at udvikle og afprøve metoder til at varetage de identificerede behov. Projektet er støttet af Diabetesforeningen.

For at sikre et så tæt på normalt blodsukker som muligt er personer med diabetes ofte særligt opmærksomme på, hvad de spiser, drikker og vejer, og hvor fysisk aktive, de er. Det konstante fokus på mad og krop kan være medvirkende til, at personer med diabetes har større risiko for at udvikle spiseforstyrret adfærd end personer uden diabetes.

Spiseforstyrret adfærd hos personer med diabetes kan påvirke blodsukkeret voldsomt, hvilket kan accelerere udviklingen af følgesygdomme til diabetes (for eksempel nefropati og neuropati) og resultere i tidlig død. Derudover giver spiseforstyrret adfærd intense følelser af skyld, skam og selvlede, som kan medføre depression, angst og social isolation. Trods denne forringelse af både fysisk og psykosocial sundhed og livskvalitet, som spiseforstyrret adfærd forårsager, får personer med diabetes og spiseforstyrret adfærd langt fra altid den nødvendige støtte i diabetesbehandlingen, da der mangler forskningsbaserede metoder til at opspore og behandle problemet i en dansk kontekst. Mange diabetesbehandlere er da også i tvivl om, hvornår og hvordan de skal tage emnet op, og hvilken støtte, de kan tilbyde.

Det har projektet som formål at ændre ved at identificere relevante behov for støtte og behandling hos voksne personer med diabetes og spiseforstyrret adfærd. Og ved – sammen med de personer og med diabetesbehandlere – at udvikle metoder til at varetage behovene i klinikken.

Mål

Projektets formål er først at undersøge, hvilke specifikke biopsykosociale behov for støtte og behandling der er blandt voksne personer med type 1- eller type 2-diabetes og spiseforstyrret adfærd. Baseret på den viden er formålet dernæst at udvikle og afprøve forskningsbaserede metoder, som diabetesbehandlere i samarbejde med personer med diabetes kan bruge til at opspore spiseforstyrret adfærd og sikre, at identificerede behov varetages.

Metoderne udvikles i samarbejde med diabetesbehandlere og personer med diabetes og spiseforstyrret adfærd via en række interaktive workshops. 

Samarbejdspartnere

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdelings forskningsafsnit ved Aarhus Universitetshospital og Institute of Psychiatry ved King’s College London, UK.Redaktør