​​

Face it

Projektet fokuserer på at udvikle og evaluere en sundhedsfremmende intervention målrettet familier, hvor moderen har haft graviditetsdiabetes. Interventionen fokuserer på familien og sundhedssystemet.

I Danmark ses en stigning i antallet af kvinder med graviditetsdiabetes. Mere end 2.500 gravide kvinder om året udvikler sygdommen – svarende til 4 % af alle graviditeter. Graviditetsdiabetes øger risiko for komplikationer ved graviditet og fødsel. I de fleste tilfælde forsvinder sygdommen efter fødslen, men på sigt har disse kvinder en meget forhøjet risiko for at få graviditetsdiabetes igen, samt for at udvikle type 2-diabetes. Omkring halvdelen udvikler allerede type 2-diabetes indenfor 5-10 år. International forskning peger på, at ændringer i mad- og motionsvaner kan udskyde eller helt forhindre udvikling af type 2-diabetes. Der er dog en række udfordringer forbundet med dette, og det er endnu uklart, hvilken sundhedsfremmende indsats der vil være optimal i en dansk sammenhæng til nybagte familier.


Forskningsprojektet Face it er udviklet på ovenstående baggrund og består af en sundhedsfremmende indsats målrettet familier påvirket af tidligere graviditetsdiabetes. Projektets grundlæggende hypotese er, at et fokus på at styrke familiernes motivation, sundhedskompetencer, handlekompetencer og sociale engagement kan grundlægge sunde vaner for hele familien og dermed forebygge den efterfølgende udvikling af type 2-diabetes og samtidig forbedre livskvaliteten.

Det er også en del af Face it at skabe et sammenhængende forebyggelsesforløb for familierne på tværs af sektorer, herunder fx at sikre overgangen fra graviditet til et målrettet efterfødselstilbud.


Face it-interventionen er blevet udviklet i samskabelsesprocesser med sundhedspersonale og familier, hvor moderen har haft graviditetsdiabetes. Interventionen vil blive evalueret i et randomiseret kontrolleret design samt i proces- og sundhedsøkonomiske evalueringer. 

Formål

Face it-projektet har til formål at undersøge, om en sundhedsfremmende indsats til familier med tidligere graviditetsdiabetes kan øge sunde vaner og derved øge livskvalitet og mindske risikoen for udvikling af type 2-diabetes. 

Samarbejdspartnere

  • Center for Gravide med Diabetes, Rigshospitalet
  • Center for Gravide med Diabetes, Aarhus Universitetshospital
  • Steno Diabetes Center Aarhus
  • Steno Diabetes Center Odense
  • Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Odense Universitetshospital
  • Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  • Aarhus Kommune
  • Odense Kommune
  • Københavns Kommune
  • LIVA healthcare

Publikationer

Timm A, Kragelund Nielsen K, Maindal HT. Flerstrenget intervention til familier med tidligere gestationel diabetes. [Complex intervention research for families with prior gestational diabetes mellitus]. Ugeskrift for Læger 2018; 180(45). Pii:V03180168.  


Kragelund Nielsen K, Groth Grunnet L, Terkildsen Maindal H. Prevention of Type 2 diabetes after gestational diabetes directed at the family context: a narrative review from the Danish Diabetes Academy symposium. Diabetic Medicine 2018; 35(6): 714-720.


​​

Redaktør