Jom Mama

Livsforløbsperspektivet indikerer, at præ-conception perioden rummer muligheder for forebyggende sundhedsfremmetiltag med langtidsvirkning. Det malaysiske Jom Mama projekt, som blev gennemført at en gruppe af private og offentlige aktører, var et af de første til at fokusere på unge par før deres første graviditet med det formål at fremme sund levevis.

Kvinders livsstil i forbindelse med graviditet og medicinske tilstande som graviditetsdiabetes har betydning for graviditetskomplikationer som både kvindens og barnets senere risiko for at udvikle diabetes. Derfor vil interventioner i disse faser potentielt kunne reducere incidencen af ikke-smitsomme sygdomme mærkbart. 

Der er dog ikke meget evidens for, hvordan man bedst engagerer parrene og designer interventioner, som med succes kan lede til sundere levevis i præ-conception perioden. Det var netop fokuset for det malaysiske Jom Mama projekt, som havde til formål at udvikle, implementere og evaluere en forebyggelsesindsats for at reducere risikofaktorer så som overvægt blandt de unge par. 

Formål

Det overordnede mål var at forbedre kvindernes sundhedstilstand før og under graviditeten med sigte på at skabe sunde graviditetsforløb og senere reducere risikoen for senere at udvikle diabetes. Effekten på den næste generation skyldes 'epigenetiske mekanismer', som påvirker fosteret i livmoderen for eksempel pga. graviditetsdiabetes, hvilket har langtrækkende konsekvenser så som senere udvikling af type 2 diabetes.

Design

En skræddersyet intervention, som kombinerede sundhedspædagogiske samtaler og en ’sundheds-app’ blev udviklet ved hjælp at ’intervention mapping’ metoden og en lang række forstudier. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse evaluerede interventionen, som inkluderede seks kontakter med en sundhedsprofessional i løbet af otte måneder. I tillæg undersøgte en omfattende proces-evaluering, hvordan interventionen blev implementeret. Projektet er nu afsluttet, og de afsluttende videnskabelige artikler er ved at blive skrevet.

Samarbejdspartnere

Jom Mama blev finansieret af det malaysiske sundhedsministerium og Novo Nordisk A/S. Desuden har projektets øvrige partnere bidraget med egne ressourcer.

Samarbejdet omfatter:

  • Steno Diabetes Center Copenhagen,
  • Malaysian Ministry of Health,
  • University of Southampton, Storbritannien
  • University of the Witwatersrand, Johannesburg, Sydafrika
  • Novo Nordisk A/S

Publikationer

Mohammed HJBJ, Yap RWK, Loy SL, Norris SA, Biesma R, Aagaard-Hansen J: Prevalence and Determinants of Overweight, Obesity, and Type 2 Diabetes Mellitus in Adults in Malaysia. Asia-Pacific Journal of Public Health, 2015, vol.27, no.2, pp.123-135. DOI: 10.1177/1010539514562447. 


Skau JKH, Nordin, ABA, Cheah JCH, Ali R, Zainal R, Aris T, Ali ZM, Matzen P, Biesma R, Aagaard-Hansen J, Hanson MA, Norris SA: A complex behavioural change intervention to reduce the risk of diabetes and prediabetes in the pre-conception period in Malaysia: study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 2016, vol.17, no.215, pp.1-12. DOI 10.1186/s13063-016-1345-x.

Norris SA, Cheah JCH, Rashed AA, Vinding V, Skau JKH, Biesma R, Aagaard-Hansen J, Hanson M, Matzen P: Pre-pregnancy community-based intervention for couples in Malaysia: application of intervention mapping. BMC Public Health, 2016, vol.16, p.1167. DOI 10.1186/s12889-016-3827-x.


Redaktør