OPTIMISM

​Kan et nyt kamera og kunstig intelligens forbedre øjenscreeningen af mennesker med diabetes?

Forskningsprojektet OPTIMISM har potentiale til at forbedre øjenscreeningen af mennesker med diabetes til gavn for både den enkelte og samfundsøkonomien.

Diabetisk øjensygdom er en af de mest almindelige følgesygdomme til diabetes. Derfor tilbydes alle personer med diabetes en regelmæssig screening for at fange forandringer på nethinden, så disse kan behandles i tide, inden det år ud over synet.

Det foregår med et særligt kamera, som fotograferer en del af nethinden. Fotografiet bliver derefter vurderet af specialiseret personale, som vil tjekke for tegn på forandringer. Inden undersøgelsen skal man som regel have dryppet sine øjne med pupil-udvidende dråber, og det kan svie og være svært at fokusere synet i flere timer efterfølgende.

Det er denne proces, som OPTIMISM søger at forbedre. Her vil man for det første afprøve et nyt kamera, som har flere fordele:

  • Det er nemt at betjene og kan derfor håndteres af mindre specialiseret personale.
  • Det kræver ikke brug af øjendråber og sparer dermed den enkelte for gener.
  • Det fotograferer en større del af nethinden og giver dermed forskerne mulighed for at undersøge, om forandringer længere ude i nethinden hænger sammen med en større risiko for synsnedsættelse.

 

For det andet søger forskningsprojektet at effektivisere aflæsningen - også kaldet graderingen - af billederne ved hjælp af kunstig intelligens. Målet er altså at lave et computerprogram, som kan fortælle, om der er tegn på forandringer. Kun hvis det er tilfældet, bliver personalet involveret.

Metoden har potentiale til at gøre øjenscreeningen langt mere effektiv, da størstedelen af de billeder, der i dag graderes manuelt, ikke viser tegn på forandringer i øjet. Det kan gavne både samfundsøkonomien, der står til at hente en betydelig besparelse, og den enkelte, der vil opleve mindre ventetid og færre gener på grund af øjendråber.

Dertil kommer, at ny viden om perifere forandringer på nethinden potentielt kan gøre os endnu bedre til at opspore, behandle og forebygge diabetisk øjensygdom.

I forskningsprojektet OPTIMISM medvirker personer med diabetes, som går til øjenscreening på Steno Diabetes Center Copenhagen, Glostrup Hospital og en privat øjenklinik i Sæby, Nordjylland. Alle deltager sideløbende med den normale screening.

Projektet løber over tre år og munder ud i en analyse af metodernes effekt såvel som de samfundsøkonomiske perspektiver.

Fakta om studiet:

  • Titel: Optimizing retinopathy screening in Denmark (OPTIMISM)
  • Studietype: Klinisk forsøg
  • Samarbejdspartnere: Morten la Cour, Glostrup Universitetshospital; Henrik Vorum, Aalborg Universitet, Øjenklinikken på SDCC og klinisk epidemiologi på SDCC
  • Finansiering: Novo Nordisk fonden (en bevilling gennem Steno Collaborative Grants) samt Fonden for Faglig udvikling af speciallægepraksis
  • Interessekonflikter: Ingen


​Siden er opdateret 20.10.2023

Redaktør