PERLage

​PERLage er et multicenter opfølgningsstudie til PERL, som var et randomiseret dobbeltblindet placebo kontrolleret studie med behandling med Allopurinol i 3 år for at undersøge om Allopurinol kunne reducere tidlig fald i nyrefunktionen hos personer med type 1 diabetes og tidlige nyrekomplikationer til diabetes.

PERLage er et observationsstudie, der årligt følger de deltagere, der oprindeligt var med i PERL. PERLage giver mulighed for at undersøge langtidseffekterne af 3 års behandling med Allopurinol, der sænker serum urat og samtidig følge den naturlige udvikling af fald i nyrefunktion hos personer med tidlige forstadier til diabetisk nyresygdom.

Mål

  • At undersøge langtidseffekterne af Allopurinol på nyrefunktionen hos personer med type 1 diabetes og mild til moderat diabetisk nyresygdom
  • At undersøge langtidseffekterne af Allopurinol på hjertekar- og øjenkomplikationer
  • At identificere kliniske og demografiske karakteristika hos personer med type 1 diabetes som kan være med til at bremse, stabilisere og progrediere udvikling af mild til moderat nyresygdom
  • At identificere nye serum, blod og vævs biomarkører relateret til fald i nyrefunktion, øjen- og hjertekarkomplikationer

Samarbejdspartnere

Joslin Diabetes Center (Boston, USA) og de øvrige PERLage sites i USA og Canada (16 sites i alt).Redaktør