PLA2

Bestemmelse af forekomsten af åreforkalkning i halspulsårerne samt blodplade funktion hos personer med type 2 diabetes uden kendt hjertekarsygdom.

Det er velkendt at personer med type 2 diabetes har en øget risiko for åreforkalkning. I de fleste tilfælde er det først, når der dannes en blodprop at man mærker symptomer på åreforkalkning. Åreforkalkning opstår ved, at der over tid aflejres forskellige substanser såsom kolesterol på indersiden af blodårerne. Disse aflejringer kaldes også plaques. Ved tilstedeværelsen af plaques er der stor risiko for at der aflejres blodplader, hvorved der dannes en egentlig blodprop.

Tilstedeværelsen af en betændelsestilstand uden bakterier eller virus (inflammation) og nedsat funktionen af de inderste celler i karvæggen (endotel dysfunktion) er andre kendte risikofaktorer for hjertekarsygdom. Man ved også at disse faktorer har betydning for dannelse af åreforkalkning, men de underliggende mekanismer og samspillet mellem disse faktorer og aktiviteten af blodpladerne er endnu ikke klarlagt. Tidligere har det været svært at undersøge blodpladernes aktivitet, men der er nu udviklet en ny metode, hvorpå dette kan undersøges ved hjælp af en blodprøve. I dette studie vil vi derfor også undersøge samspillet mellem tilstedeværelse af åreforkalkning, aktiviteten af blodpladerne og graden af inflammation og endotel dysfunktion hos personer med type 2 diabetes uden kendt hjertekarsygdom.

I dette studie vil vi undersøge hyppigheden og størrelsen af plaques i halspulsårerne hos 500 personer med type 2 diabetes, men uden kendt hjertekarsygdom. Vi vil anvende nyudviklet ultralydsudstyr som kan vurdere åreforkalkningen 3-dimensionelt, hvilket giver en hurtig, pålidelig og strålefri vurdering af størrelsen af et plaque i flere dimensioner.

Vi vil desuden undersøge samspillet mellem tilstedeværelse af åreforkalkning, aktiviteten af blodpladerne og graden af inflammation og endotel dysfunktion. Dette vil give vigtig information omkring forekomsten af åreforkalkning og viden der kan bruges til at finde de personer der er i størst risiko for at udvikle åreforkalkning.

Studiet bidrager også med vigtig viden til at klarlægge om 3D ultralydsundersøgelse af halskarrene skal tilbydes som årlig rutineundersøgelse til screening for åreforkalkning samt for planlægning af fremtidige studier af forebyggende behandling hos personer med diabetes og åreforkalkning.

Mål

Det primære mål med studiet er at undersøge forekomsten af åreforkalkning, samt størrelse og udbredelse af plaques, i halspulsårerne hos personer med type 2 diabetes uden kendt hjertekarsygdom.

Sekundært undersøges blodpladefunktion, endotel dysfunktion samt inflammationsmarkører samt disses relation til plaques.

Samarbejdspartnere

Professor Henrik Sillesen, Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Professor Anne-Mette Hvas, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitets Hospital.


Redaktør