PLATON

​Funktion af blodplader og effekt af acetylsalicylsyre ved type 1 diabetes og sammenhæng med åreforkalkning og diabetisk nyresygdom. (Platelet aggregation and aspirin low response in type one diabetes and the association with vascular damage and diabetic nephropathy).

Det er velkendt at personer med type 1-diabetes har forhøjet risiko for åreforkalkning og dette ses specielt hos personer som har diabetisk nyresygdom med albuminuri. Det er muligt at denne forhøjede risiko skyldes overaktivitet af blodpladerne og/eller manglende effekt af acetylsalicylsyre.

Formål

Formålet med PLATON studiet er at undersøge blodpladefunktionen og effekten af acetylsalicylsyre hos personer med type 1-diabetes og forskellige grader af diabetisk nyresygdom. Vi vil yderligere undersøge graden af inflammation, endothel dysfunktion og tilstedeværelsen af åreforkalkning i halskarrene (vurderet med nyudviklet 3D ultralydsudstyr). 

Resultaterne kan give mulighed for at vurdere samspillet mellem disse forskellige faktorer i udviklingen af åreforkalkning og bidrage med viden omkring hvorvidt disse personer kan have gavn af primær forebyggende behandling med acetylsalicylsyre.

I studiet inkluderes 300 deltagere med type 1-diabetes og 60 raske forsøgspersoner som alle behandles med acetylsalicylsyre i syv dage. Deltagerne inviteres til et opfølgende besøg efter 2 år og der planlægges yderligere opfølgning efter 7 år.  

Mål

  • Det primære formål med studiet er at sammenligne blodpladefunktionen uden acetylsalicylsyre ved forskellige grader af albuminuri mellem personer med type 1-diabetes og raske forsøgspersoner.
  • Sekundært vil vi undersøge blodpladefunktionen med behandling med acetylsalicylsyre, inflammationsmarkører, endothel dysfunktion og åreforkalkning. 

Samarbejdspartnere

  • Professor, klinikchef Henrik Sillesen, Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet
  • Professor, overlæge Anne-Mette Hvas, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital SkejbyRedaktør