​​

Røgfri Erhvervsskoler

​Røgfri Erhvervsskoler er et forsknings- og interventionsprojekt, som sigter mod at understøtte ni danske erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid samt at skabe ny viden om effektive rygeforebyggelsesmetoder.

Røgfri skoletid er en rygepolitik, som indebærer, at hverken elever, ansatte eller gæster må ryge i løbet af skoledagen – hverken på eller udenfor skolens matrikel.  Projekt Røgfri Erhvervsskoler søger at understøtte ni danske erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid gennem en række aktiviteter, som iværksættes både før, imens og efter, at røgfri skoletid er blevet indført på de respektive skoler. Aktiviteterne er målrettet forskellige økologiske niveauer. For eksempel afholdes der elevworkshops, som skal skabe et bedre studiemiljø, der tilbydes kurser i motiverende samtale til undervisere og der afholdes fællesmøder for alle ansatte og ledere, der skal bidrage til, at der skabes en fælles forståelse for røgfri skoletid.


Projektet er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) samt de deltagende erhvervsskoler. Interventionen er udviklet i et samarbejde mellem praksis og forskning. Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen står primært for at udføre aktiviteterne på skolerne, mens SDCC bidrager med en formativ evaluering og forskning om effektive rygeforebyggelsesmetoder på erhvervsskoler. Gennem en procesevaluering undersøger SDCC, hvordan og hvorfor implementering af røgfri skoletid sker (eller ikke sker), og gennem en outcomes evaluering undersøges interventionens effekter relateret til rygeadfærd og sociale normer. 

Formål

Projektets mål er at understøtte implementering af røgfri skoletid på ni danske erhvervsskoler samt at bidrage med ny viden om effektive rygeforebyggelsesmetoder.  Forskningens primære mål er at bidrage til udvikling af en evidensbaseret model til, hvordan røgfri skoletid bedst kan implementeres på erhvervsskoler og lignende settings – en model, som både bidrager med ny viden og kan anvendes i/af praksis.

Samarbejdspartnere

  • Hjerteforeningen
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Foreløbige deltagende skoler: SOSU Syd, SOSU FVH, Nyborg Gymnasium, Campus Bornholm, Erhvervsskolerne Aars, SOSU Østjylland, Tietgen Business.

Læs mere om projektet på Hjerteforeningens hjemmeside: Røgfri Erhvervsskoler

Redaktør