TOP12: 12-års opfølgning på TOP studiet (Treatment of Obese Pregnant Women study)

​Opfølgningsstudie af RCT (interventionsstudie)​.

​Fedme er en alvorlig udfordring for folkesundheden, og forekomsten af fedme under graviditet er steget dramatisk i løbet af de sidste 3 årtier. I 2022 var mere end 15% af alle gravide i Danmark svært overvægtige før graviditeten. Der er behov for viden om, hvordan overførslen af overvægt på tværs af generationer kan brydes, herunder om kvinders særlige motivation for sund livsstil under graviditeten kan udnyttes også i forhold til sundheden på længere sigt. 

I 2009-2012 gennemførte vi ”Treatment of Obese Pregnant Women (TOP)” studiet af 425 overvægtige gravide. Vi undersøgte effekten af intervention med øget fysisk aktivitet ved brug af skridttæller med eller uden kostvejledning.

Interventionerne medførte en reduktion på ca. 2 kg i vægtøgning under graviditeten, mindre subklinisk betændelse hos mødrene og en tendens til øget muskelmasse hos de nyfødte børn. Undersøgelse af navlesnorsblod påviste ændringer i genfunktioner hos de nyfødte børn, hvilket tyder på langsigtede sundhedseffekter. 

Formålet med TOP12 studiet er at udføre en opfølgningsundersøgelse af de 389 mødre, der deltog i TOP-studiet, og deres nu 12-årige børn for at vurdere de langsigtede sundhedsmæssige fordele af interventionen.

Samarbejdspartnere

- LiPO Teen studiet

LiPO-Teen studiet er en klinisk langtidsopfølgning af LiP studiet (’Lifestyle in Pregnancy’), omfattende 360 gravide kvinder med en præ-gestationel BMI ≥30 kg/m2 i gestationsuge 10-14 fra to danske universitetshospitaler (Odense og Århus). Den randomiserede, kontrollerede undersøgelse (RCT) fandt sted i perioden 2007-2010, og kvinderne blev randomiseret 1:1 til intervention med personlig kostvejledning for at forbedre fysisk aktivitet eller ingen intervention (kontrolgruppe). Primært resultat var graviditetsvægtstigning. I LiP-studiet blev der foretaget opfølgning på de 2,5-3-årige børn (LiPO - Livsstil under Graviditet og Afkom-studiet), og nu er der planlagt opfølgning på de 14-15-årige teenagebørn (LiPO Teen).

Formålet med LiPO Teen studiet er at undersøge de langsigtede effekter af livsstilsintervention hos overvægtige gravide kvinder både på mødrene og deres 14-årige børn/unge.

​- LiP-TOP-Fit Konsortiet

Konsortiet består af opfølgningsstudier på de 3 studier - LiP, TOP og FitMum - der alle undersøger livsstilsinterventioner under graviditet. Konsortiet blev dannet i forbindelse med, at studierne sammen søgte og fik midler fra Novo Nordisk Fonden til at udføre opfølgningsstudier. Bevillingens formål er, at undersøge hvordan børnefedme forebygges, hvilket studierne i et samspil bidrager til. Alle studierne undersøger i et randomiseret og kontrolleret design livsstilsinterventioner under graviditet og udfører nu opfølgningsundersøgelser for at belyse de langsigtede effekter af de pågældende interventioner blandt både mødre og børn.
Læs mere på projektets hjemmeside

  • Thorhallur Halldorsson, Ph.D., Professor, Faculty of Food Science and Nutrition, University of Iceland, ansvarlig for kostanalyserne på ‘Centre for fetal programmering’ ved Statens Serum Institut
  • Charlotte Ling, Ph.D., Professor, Lund University Diabetes Centre, Sverige, vil bidrage med epigenetiske analyser.
  • Jodie Dodd, Professor, University of Adelaide, Australien. Hovedansøger (’principal investigator’) på den internationale IPD (’individual patient data’) meta-analyse omkring opfølgning af børn efter intervention i graviditeten, hvor data fra TOP var inkluderet.

​Financiering

  • 2021, Novo Nordisk Fonden: ‘Long-term Follow-up on childhood adiposity after randomized controlled lifestyle interventions in pregnancy - The LiP-TOP-Fit Study’
  • 2022, Novo Nordisk Fonden, Steno Collaborative Grant: ‘Does lifestyle intervention in obese pregnant women improve long-term health? – a 12–14-year follow-up of the mothers from the LiP and TOP studies’
  • Hartmann Fonden 
  • Jascha Fonden
  • Grosserer L. F. Foghts Fond

Projektperiode

06.09.2022 - 31.12.2025​Siden er opdateret 19.10.2023

Redaktør