The DIET-CARB Study

​The DIET-CARB Study undersøger effekten af undervisning i basal og udvidet kulhydrattælling på glykæmisk kontrol og andre helbredsparametre sammenlignet med individuel diætvejledning hos personer med type 1-diabetes.

​Internationalt anbefales kulhydrattælling til at opnå forbedret glykæmisk kontrol ved diabetes. Erfaringerne fra klinikken viser, at personer med type 1-diabetes har svært ved at anvende kulhydrattællingsprincipperne i deres hverdag og derfor har kulhydrattælling ikke været standardbehandling. I dette studie undersøges effekten af at anvende nyere teknologier og hands-on undervisning til træning af patienternes evne til at tælle kulhydrater.

Mål

Formålet er at undersøge, om personer med type 1-diabetes i behandling med flergangsinsulinterapi kan forbedre reguleringen af deres diabetes og en række andre sundhedsmæssige parametre ved at deltage i undervisning i basal eller udvidet kulhydrattælling sammenlignet med den rutinemæssige diætvejledning, som personer med type 1-diabetes tilbydes i dag. 

Samarbejdspartnere

Københavns Universitet
Steno Diabetes Center Aarhus
Aarhus Universitet

Links

Protocol manuscript

Redaktør