Udvikling og afprøvning af metoder til at mindske diabetes-stress blandt voksne med type 1-diabetes

​Forskningsprojektet handler om at udvikle og afprøve forskellige metoder til at mindske diabetes-stress hos voksne med type 1-diabetes. Derudover undersøger projektet, hvordan støtten bedst varetages af diabetesbehandlere.

Diabetes-stress er betegnelsen for de følelsesmæssige bekymringer, som kan følge af de konstante krav, der stilles til at håndtere diabetes i hverdagen. Diabetes-stress er relativt almindeligt og forekommer hos mindst 25 % af voksne med type 1-diabetes.

Diabetes-stress mindsker den enkeltes livskvalitet og giver udfordringer med at håndtere diabetes. Diabetes-stress kan variere over tid og kan blive værre i perioder med mange udfordringer. Hvis mild grad af diabetes-stress ikke behandles, kan det udvikle sig til alvorlig diabetes-stress eller angst eller depression. Når diabetes-stress er på et højt niveau, er det nødvendigt med målrettet støtte og hjælp til at håndtere det.

Formål

Forskning viser, at professionel støtte målrettet diabetes-stress kan øge livskvaliteten og forbedre diabeteshåndteringen hos voksne med diabetes. Samtidig viser studier, at personer med type 1-diabetes og diabetes-stress ønsker støtte til at håndtere diabetes-stress af deres diabetesbehandlere.  Forebyggelse og behandling af diabetes-stress er dog ikke en fast del af diabetesbehandling i Danmark i dag. Projektet handler derfor om at udvikle og afprøve konkrete metoder til at støtte voksne med type 1-diabetes og diabetes-stress samt undersøge, hvordan støtten bedst varetages af diabetesbehandlere.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er personer med type 1-diabetes med mild til svær grad af diabetes-stress. Deltagerne får målt deres niveau af diabetes-stress på baggrund af et spørgeskema. 

Design

Til forskningsprojektet rekrutteres deltagere til to grupper, som mødes 5 gange på 10 uger, hvor de deler bekymringer og udfordringer i hverdagen (diabetes-stress). Møderne varer to timer og faciliteres af sygeplejersker fra klinikken på SDCC. Læs mere om rekruttering til projektet

Forventninger

Resultatet af forskningsprojektet vil være en række metoder og øvelser, som er relevante og anvendelige til at støtte personer med type 1 diabetes og diabetes-stress i praksis. 

Mindre grad af diabetes-stress hos den enkelte person med type 1-diabetes gør det nemmere at håndtere diabetes i hverdagen, hvilket kan føre til nedsat langtidsblodsukker samt forhøje den generelle livskvalitet. 


Redaktør