Diabetes digitalt

​Projektet undersøger, hvilken viden personer med diabetes udveksler online, og hvilken betydning den digitale udvikling har for relationen mellem dem og deres behandler. 

Internettet med brugerskabt indhold på sociale medier er eksploderet i løbet af det seneste årti. Vi ved fra tidligere forskning, at mennesker med type 1- og 2-diabetes udveksler støtte og erfaringer i på sociale medier. 

Dette ph.d.-projekt undersøger, hvilken viden personer med diabetes udveksler online, og hvilke implikationer denne digitale udvikling har for relationen mellem dem og deres behandlere. 

Mål

Formålet med projektet er at udvikle et kursus målrettet læger, sygeplejersker og diætister, der arbejder med ambulant diabetesbehandling. Kurset skal give behandlerne sundhedspædagogiske kompetencer til at indgå i dialoger med de personer, der bruger sociale medier til at udveksle viden med andre, der lever med diabetes. 

Projektets design

  • En systematiseret kortlægning af forskning, der handler om, hvilken betydning online vidensdeling mellem personer med diabetes og andre kroniske sygdomme har for patient-behandler-relationen
  • Interviews med: 
    • 25 personer med type 1- og 2-diabetes for at undersøge, hvorfor og hvordan de bruger sociale medier i håndtering af diabetes, samt hvordan de trækker på viden herfra i forbindelse med konsultationer
    • 19 læger, sygeplejersker og diætister fra diabetesambulatorier for at undersøge, hvordan behandlere erfarer og forholder sig til, at personer med diabetes udveksler viden på sociale medier.
  • Et digitalt observationsstudie, der undersøger, hvilken viden personer med diabetes udveksler i udvalgte Facebookgrupper

Indsigter fra projektet skal bruges i kurset, der bliver udviklet gennem workshops med behandlere og personer med diabetes. 

Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde mellem SDCC og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Redaktør