Diabetesteknologiforskning

I forskningsgruppen Diabetesteknologiforskning arbejder vi på at udvikle personcentrerede og evidensbaserede behandlingskoncepter, der umiddelbart kan implementeres og skabe værdi for mennesker med diabetes. I vores forskning inkluderer vi et bredt udvalg af teknologiske løsninger.

Optimering af blodglukoseniveauet hos personer med diabetes er afgørende i forhold til at begrænse individuelle og samfundsmæssige omkostninger ved sygdommen. Blodglukoseoptimering bør ske under hensyntagen til den enkeltes livskvalitet og risikoen for hypoglykæmi, hvilket diabetesteknologier som fx sensorer og insulinpumper er vist at kunne bidrage til.

Vi udfører klinisk forskning inden for både type 1-diabetes og type 2-diabetes. Arbejdet omfatter bl.a. udvikling og afprøvning af nye teknologier, samt testning af eksisterende behandlinger i nye målgrupper. Forskningsområdet udvikler sig konstant i takt med den teknologiske udvikling.

Diabetesteknologiforskning blev etableret i 2009 af dr. med. Kirsten Nørgaard. Gruppen  er i konstant vækst ligesom nye projekter løbende igangsættes. Størstedelen af projekterne udføres i samarbejde med andre forskningsgrupper samt industrielle partnere i ind- og udland.

Strategisk fokus

Gennem brug af teknologier ønsker vi at udvikle nye samt forbedre eksisterende behandlingsstrategier, sikre optimal livskvalitet og generelt helbred, samt forebygge senkomplikationer hos personer, der lever med diabetes.Redaktør