Partner i kliniske forskningsprojekter

​Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har et patientgrundlag på ca. 11.000​ personer med diabetes, som går i vores klinik. Interessen for at deltage i forskningsprojekter er stor, og der er mange muligheder inden for forskning i type 1- og type 2-diabetes. 

At vælge SDCC som partner i kliniske forskningsprojekter er at vælge en partner, som har mere end 85 års erfaring med at drive diabetesforskning af høj kvalitet. Det sikrer jer et professionelt projektforløb med god faglig sparring og et minimum af fejl og afvigelser.

Fokus på diabetes i hele organisationen

SDCC er et af få centre i verden, som udelukkende fokuserer på diabetes, hvilket har givet os et højt vidensniveau og en høj faglig standard, som også kommer vores forskningspartnere til gode.

Det overordnede mål for forskningen er at udvikle og forbedre behandlingen af diabetes, så mennesker med diabetes kan leve et normalt liv med en høj livskvalitet. Vi vil gerne kunne bidrage til, at moderne medicin og metoder, inklusive diabetesteknologi, finder sin effektive plads i behandlingen af diabetes.

Klinisk forskning omfatter:

  • Planlægning af forskningsprojekter
  • Undersøgelse af deltagerne i forskningsprojekter
  • Høj kvalitet i gennemførelsen af projekter
  • God dokumentation.

Eksempler på gennemførte projekter:

  • Faktorer med betydning for udvikling af diabetes
  • Hypoglykæmi
  • Ny metode til behandling af fodsår
  • Autonom neuropati med kardiel påvirkning
  • Nye lægemidler
  • Insulinpumpebehandling.


De kliniske studier gennemføres i overensstemmelse med Helsinki-deklarationen, de internationale ICH-GCP-regler og dansk lovgivning. Alle studier anmeldes til de relevante myndigheder fx den Videnskabsetiske Komite, Lægemiddelstyrelsen og Datatilsynet.

 

Redaktør