​​​​​​​​

Udvalgte resultater

​​Rapport: Diabetes demografi

Målet var at beskrive udviklingen i diabetes prævalens, incidens og dødelighed i sammenligning med baggrundsbefolkningen samt at beskrive forekomsten af akutte-, mikro- og makrovaskulære diabeteskomplikationer.

Studiet er et deskriptivt, retrospektivt kohortestudie baseret på danske nationale sundhedsregistre og kvalitetsdatabaser.

Analysen er baseret på personer bosiddende I Danmark mellem 1995 og 2017 administrativt identificeret med diabetes i disse sundhedsregistre.


​Steno T1-risk engine
Er en risikoberegner til at kunne prædiktere risikoen for ikke-fatal og dødelig hjerte-kar-sygdom (iskæmisk hjertesygdom, slagtilfælde, perifer vaskulær sygdom) samt nyresvigt hos personer med type 1-diabetes.
​​
Redaktør