Principper for ansvarlig forskningsmidling

​SDCC ønsker at være garant for troværdig og transparent forskningsformidling, og til det formål er der udarbejdet principper for ansvarlig forskningsformidling.

Principperne er udarbejdet med udgangspunkt i formidlingen af forskningsresultater fra videnskabelige tidsskrifter og videnskabelige konferencer i den brede offentlighed.  De øvrige facetter af forskningsformidlingen støttes af SDCC's kommunikationsstrategi herunder særligt den generelle nyhedsformidling og kontakt med eksterne medier. 

Formål

Formålet med principperne for ansvarlig forskningsformidling er at:

  • Give redskaber, der understøtter deling af højt specialiseret viden med den brede offentlighed.
  • Sikre troværdighed i nyhedsformidlingen inkl. balance mellem den videnskabelige værdi og den samfundsmæssige værdi af de formidlede resultater.
  • Sikre åbenhed og transparens om forskningsresultater og -metoder.
  • Skabe tillid og godt samarbejde mellem eksterne medier og SDCCs forskere


De 2 bærende principper

  • Troværdighed

    SDCC's forskere medvirker, evt. med hjælp fra kommunikationsteamet, til omtale af nye forskningsresultater, der er baseret på en videnskabelig artikel antaget i et peer-reviewed tidsskrift (print/online) eller offentliggjort på en videnskabelig konference.

  • Samarbejde
    Dialog mellem kommunikationsteam og forsker er en integreret arbejdsmetode på SDCC, hvor samarbejde og tværfaglighed bidrager til et professionelt resultat. Samarbejdet foregår både før, under og efter formidlingen til den brede offentlighed.

Principperne er udarbejdet på baggrund af en workshop om ansvarlig forskningsformidling, afholdt d. 27. september 2018 for forskere og forskningsinteresserede på SDCC.

Redaktør