Børn, Unge, Familier og Diabetes

​Sundhedspædagogisk forskning og udvikling med fokus på børn, unge og deres familier - i livet med diabetes eller overvægt.

Med fokus på de to primære målgrupper, børn og unge med diabetes samt børn og unge med overvægtsudfordringer, arbejder vi ud fra et grundbegreb om at belyse og udvikle ægte og gensidig familieinvolvering og/eller involvering af andre nære relationer.

Det gør vi gennem et fokus på følgende centrale settings og forskningsområder: Hverdagslivet, kontakten til klinikken/sundhedssystemet, skolens og daginstitutionens rolle, sygdoms- og sundhedsteknologier samt sociale konteksters betydning.

Vi er et tværfagligt team, der metodisk spænder bredt. Vi arbejder bl.a. med:  teoriudvikling, interventionsudvikling, involvering, problemafdækning, følgeforskning, spørgeskema, workshops, interviews, observationsstudier – Eller sagt på en anden måde; vi arbejder med lige præcis den eller de metoder, der passer bedst til den specifikke målgruppe i den pågældende setting.

Til at informere og udfolde vores forskning arbejder vi med mange forskellige teorier og begreber fra forskellige videnskabelige retninger. Vi har bl.a. erfaring med at arbejde med: Identitet, systemteori, involvering, livskvalitet, lighed, autenticitet, life course, kontekst, stigma og autonomi. Centralt i vores arbejde med teorier og begreber er, at vi tilstræber at bidrage med et element af begrebs- og teori-udvikling, således at arbejdet med begreberne og teorierne aldrig bliver statisk.

Strategisk fokus

Målet er at forbedre sygdoms- og sundheds-håndteringen i familier med børn og unge med diabetes eller udfordringer med overvægt.Aktuelle forskningsprojekter

  • KIDS: National afdækning af kommuners støtte til diabetes i skole og daginstitution

  • Solglimt: Afdækning af sundhedspædagogik og beboernes hverdagsliv

  • SDCC Børneklinik: Behovsafdækinng og udvikling

  • Care in transition: Experiences of care and support among pre-teens with type 1 diabetes and their families. (Ph.d.-projekt)

  • FAmily Intervention Research(FAIR): Familie-fokuseret behandling af børneovervægt. (Ph.d.-projekt)

  • Giving Young Children a Voice: Understanding young children’s experiences and need for support. (Ph.d.-projekt)

  • Identitetsdannelse og sociale relationer hos unge med type 1 diabetes. (Ph.d.-projekt)


Forskningsmedarbejdere

Dan Grabowski (teamleder)
Louise Norman Jespersen
Didde Høeg
Regitze Anne Saurbrey Pals
Patricia Enebær Irene DeCosta
Marianne Vie Ingersgaard Jørgensen
Lise Bro Johansen

Sana Hussein (studentermedhjælper)
Julie Meldgaard Petersen (studentermedhjælper)
Redaktør