Sekretariat

Tina Fogh Nielsen

Akademisk sekretær, Koordinator for Diabetes
Forebyggelsesforskning
E-mail: tina.fogh.nielsen@regionh.dk
Tlf. 30 91 33 73
Helene Reino Hansen

Administrativ Koordinator, PA for Sundhedsfremmechef
E-mail:helene.reino.hansen@regionh.dk
Tlf. 30 91 33 78
Foto af Anette Behrens, der er administrativ medarbejder i Sundhedsfremmeforskningen

Anette Behrens

Administrativ medarbejder, Koordinator for Diabetes Managementforskning
E-mail: anette.behrens@regionh.dk
Tlf. 20 21 15 92

Redaktør