Retningslinjer for rejseaktivitet

​Retningslinjer for rejseaktivitet for medarbejdere på SDCC betyder, at en rejseaktivitet skal være i SDCC's interesse, og at den enkelte medarbejder ikke må modtage bidrag fra fx pharma-og medicovirksomheder til dækning af rejseaktivitet.

Retningslinjerne gælder for rejseaktivitet, der støtter SDCC's strategiske fokus og retning og derfor foregår som en del af arbejdet på SDCC.


Retningslinjerne består af 3 hovedprincipper: 

1. Som udgangspunkt betales rejseaktivitet af SDCC.
Der kan dog være enkelte undtagelser. Eksempel hvis en medarbejder har deltaget som arrangør eller oplægsholder på en konference og får rejseudgifterne betalt af den pågældende selskab/institution, der afholder konferencen. I de tilfælde gælder Regionens retningslinjer for valg af rejse og overnatning. Se princip 3.

2. SDCC's ansatte modtager ikke direkte dækning af rejseudgifter m.v. fra pharma- og medicovirksomheder.
Ansatte på SDCC kan ikke direkte og personligt modtage dækning af fx rejser, overnatninger fra pharma- og medicovirksomheder eller andre private virksomheder.
Hvis der er tale om samarbejde mellem SDCC og en pharma- og medicovirksomhed eller anden privat virksomhed, som er godkendt af relevante myndigheder Region Hovedstadens juridiske enheder og SDCC's centerdirektør skal der i forbindelse med udformningen af budgettet for aktiviteten være afsat midler til at dække evt. rejse- og overnatningsudgifter.

3. Rejseaktivitet på SDCC følger Region Hovedstadens retningslinjer.
Reglerne indebærer, at medarbejdere på SDCC som udgangspunkt rejser på økonomiklasse, ligesom der er beløbsgrænser for hotelovernatning. Mere uddybende information om tjenesterejser, forsikringsdækning og procedure for bestilling af rejser findes på regionens intranet.

Aktiviteter, der ikke er omfattet af retningslinjerne

Hvis formålet med rejseaktiviteten ikke er i SDCC's interesse, fordi den er af mere personlig og faglig interesse, må aktiviteten foregå i fritiden under reglerne for bibeskæftigelse. Dette er beskrevet på regionens intranet.

Læs mere

Redaktør