Stillingskatalog

​SDCC stillingskatalog beskriver de overordnede rammer for stillingskategorierne internt på SDCC og for stillingsfællesskaber med eksterne partnere som hospitaler, universiteter, den kommunale sektor eller den private sektor.

​Grundtanken med stillingskataloget er, at SDCC skal kunne tilbyde udvikling med klare beskrivelser af indholdet i stillingerne og tydelige karriereveje for den enkelte medarbejder og et andet formål er at kunne tiltrække de bedste medarbejder.

Opbygning af stillingskombinationer

De fleste af stillingsbeskrivelserne er bygget op som et "build a bear"- katalog. En ansættelse på SDCC kan kombineres med enten en ansættelse mellem to en ansættelse mellem to enheder i SDCC eller mellem SDCC og en ekstern part.

Eksempler:
En intern delestilling, hvor 80% af ansættelsen er i Sundhedsfremmeenheden og 20% af ansættelsen er i Klinikken.
I et stillingsfællesskab med eksterne part kan ansættelsen være 50% i Uddannelsesenheden og 50% i den kommunale sektor.

Stillingskategorier

I den aktuelle version af stillingskataloget er stillingskategorier inden for klinik, uddannelse og forskning beskrevet. Forskerstillingerne er beskrevet ret grundigt og er i tråd med de krav, som er kendt fra universiteterne. Det gælder kvalitet, faglighed og udvikling.

Administrative stillinger i Staben, supportstillinger og SDCC's ledelsesfunktioner er ikke omfattet i det aktuelle stillingskatalog, men vil blive beskrevet det kommende år ligesom et lønkatalog, der angiver indplacering for forskellige faggrupper og stillingskategorier, er undervejs.

Stillingskataloget er en vigtig del i lederens forberedelse til MUS-samtalerne i 2019 (Medarbejderudviklingssamtaler), både hvad angår medarbejdernes faglige udvikling og justering af stillingsbeskrivelser.

Hovedpunkter i stillingskataloget

  • Alle stillinger opslås i minimum 30 dage for at sikre åben og fair ansøgningsmulighed for både interne og eksterne kandidater.
  • Åbenhed om kravene til de forskellige stillingskategorier og anvisning af tydelige karriereveje.
  • Mulighed for at kombinere stillinger
    - internt som en delestilling mellem to enheder
    - eksternt mellem SDCC og en eksternt part
  • Karriereveje og krav til forskerstillinger er i tråd med krav, som universiteter følger.


Redaktør