Årsberetning

SDCC udgiver hvert år en årsberetning, der giver indblik i konkrete fokusområder og fremskridt, der er sket i årets løb samt et overblik over hele organisationen.

Årsberetning 2021

Byggeriet af det nye SDCC i Herlev med indvielse i november har gennemsyret alt og fyldt eksorbitant meget i 2021.Byggeriet, nedpakning på Niels Steensens Vej i Gentofte, indflytning og on-boarding af nye medarbejdere og indslusning af tæt ved 11.000 personer med diabetes gik over al forventning. 

I 2021 blev opstartsevalueringen af SDCC gennemført med temperaturmåling på, hvor SDCC ​er i forhold til mål og som organisation. En ny 10-årig strategi blev udarbejdet - en strategi, som har et mål om at bryde grænser for, hvad SDCC kan opnå som et samlet hold ​og i samarbejde med tværsektorielle samarbejdspartnere og ikke mindst brugere af SDCC. 

SDCC fik et skulderklap af rang, da netværket The Global Coalition for Value in Healthcare udpegede SDCC som et godt eksempel til global efterfølgelse. 

Læs årsberetningen 2021

Årsberetning 2020

2020 var et meget anderledes og meget specielt år – også for SDCC. Året blev indledt med masser af planer for, hvordan SDCC skulle fortsætte den gode udvikling og mange samarbejder, men de planer blev brat sat på standby, da Danmark lukkede ned som følge af Covid-19. 

I 2020 har en stor del af indsatsen derfor været et dedikeret og målrettet arbejde for at få SDCC og ikke mindst SDCCs brugere godt gennem Covid-19 pandemien. Det er heldigvis sket med innovation og stort engagement. SDCC har bl.a. lavet telefonkonsultationer, videokonsultationer og sikret de akutte og nødvendige møder ved at stille med et lille hold i en akutfunktion, så brugerne trygt og sikkert har kunnet fortsætte deres behandling.  


Årsberetning 2019

SDCCs vision er at tilbyde verdensklassebehandling og bidrage til bedre liv og lighed i sundheden for personer med diabetes, deres pårørende og borgere i risiko. Den vision bliver på bedste vis understøttet af aktiviteterne i det daglige arbejde. Det fremgår af SDCCs Årsberetning 2019.

SDCC er inde i en imponerende udvikling på alle fronter. Der er bl.a. gang i et arbejde med at etablere en landsdækkende uddannelse som diabetessygeplejerske, forskere og behandlere fra SDCC har bidraget til internationale behandlingsguidelines, og der er etableret målrettede tilbud om forebyggelse af diabetes for borgere med etnisk baggrund.

I hele SDCC har der i 2019 også været fokus på den kommende flytning til den nye bygning i Herlev, der tages i brug i 2021. Engagerede medarbejdere har været i gang med planlægning og prioritering, så det bedste fra SDCC kommer med, og så de nye fysiske rammer udnyttes til at etablere nye, forbedrede arbejdsgange. 

Læs årsberetningen 2019
Læs bilaget med ResearchFish analysen 2019​​​
​​

Årsberetning 2018

En utrolig virkelyst, stort engagement og et væld af aktiviteter, der alle har til formål at forny og forbedre diabetesbehandlingen. Sådan kan 2018 karakteriseres for SDCC.

Det fremgår af Årsberetningen, hvor man bl.a. kan følge to af SDCC's særlige kendetegn, nemlig brugerinvolvering og tværfaglighed. I 2018 holdt SDCC det første store brugergruppemøde, der mundede ud i flere end 350 forslag til initiativer, hvoraf nogle allerede i løbet af året blev ført ud i livet.

Tværfagligheden blev styrket gennem en lang række projektet både på tværs af enheder i SDCC og med kompetente samarbejdspartnere, ligesom det tværfaglige arbejde med styrket med indførelsen af et stillingskatalog, der åbner for muligheden for delestillinger mellem flere afdelinger på SDCC og stillingsfællesskaber mellem SDCC og eksterne parter som fx kommuner, almen praksis mm.  

Årsberetning 2017

Læs årsberetningen 2017 - det første år som SDCC i Region Hovedstaden. Prioriteterne i året har været at sikre en god forandringsproces og sikker drift i alle enheder og ikke mindst sætte rammerne for, hvordan hele Region Hovedstaden løfter diabetesbehandlingen til et endnu højere niveau.

Viljen til at tænke nyt, traditionerne fra det hæderkronede diabeteshospital og den høje, faglige kvalitet i Region Hovedstaden har i det forløbne år skulle smelte sammen og sætte rammerne for, hvordan SDCC i dag og i fremtiden skal agere for at nå målet om patientcentreret diabetesbehandling i verdensklasse. 


Redaktør