Steno Diabetes Center Copenhagen styrker indsatsen for psykisk sårbare

​Steno Diabetes Center Copenhagen indleder nu et tværfagligt projekt mellem psykologer og klinisk personale om at løfte behandlingen af personer, der både har diabetes og psykosociale problemer. Den tværfaglige tilgang skal løfte den samlede behandling.

Vent...

Der er brug for en særlig indsats for at løfte behandlingen af personer, der udover diabetes også har psykiske og sociale problemer. Ofte påvirker de psykosociale problemer diabetesbehandlingen i negativ retning, og Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har derfor valgt at styrke indsatsen over for netop den gruppe.

”Vi indleder nu et projekt, hvor vi målrettet arbejder med, hvordan vi kan styrke og løfte behandlingen hos gruppen af personer, der både har diabetes og psykosociale problemer. Derfor har vi ansat to psykologer, der i samarbejde med det kliniske personale skal forene medicinske og psykologiske kompetencer om et behandlingstilbud, der tager hensyn til den enkelte brugers behov og situation,” siger Allan Flyvbjerg, centerdirektør på SDCC.

”Angst, depressioner eller spiseforstyrrelser kan gøre det vanskeligt at tage hånd om den medicinske behandling. Det tværfaglige perspektiv er derfor helt grundlæggende for at nå i mål med en professionel behandling i højeste kvalitet, som er hvad vi ønsker at tilbyde på SDCC,” fortsætter han.

Supplerende behandlingsinitiativer

De nyansatte psykologer skal primært støtte det kliniske personale i deres møde med psykisk sårbare samt give supervision og et psykologisk perspektiv på, hvordan den samlede behandling kan styrkes. De bliver tilknyttet de kliniske teams på SDCC, der er specialiseret i henholdsvis type 1-diabetes og type 2-diabetes.

Helle Nergaard Grønbæk, der kommer fra en stilling i Enheden for overvægtige børn på Holbæk Hospital bliver tilknyttet området med type 2-diabetes, mens Julie Lindberg Wad bliver tilknyttet området med type 1-diabetes. Hun kommer fra en stilling på Psykiatrisk Center Nordsjælland.

”Vi forventer at opsamle ny viden gennem denne satsning, som skal udbredes og bruges i diabetesbehandlingen og som støtte til psykisk sårbare nationalt og internationalt” siger Allan Flyvbjerg.

”Det samme gælder en række andre initiativer, der snart indledes på SDCC, bl.a. motionstilbud, og samarbejde mellem andre specialer og sektorer i sundhedsvæsenet. Fælles for projekterne er, at de sker med inddragelse af brugerne og forståelse for, at diabetes fylder på mange områder i hverdagen. Derfor er rækken af forskellige supplerende behandlingsinitiativer utrolig vigtige som led i at styrke den medicinske indsats og give den bedst mulige samlede diabetesbehandling, ” siger han videre.

De to psykologer ansat i tværfaglige delestillinger på SDCC, hvor de dels er i Klinikken og Enhed for Sundhedsfremme ved SDCC. I Sundhedsfremme skal de bl.a. deltage i et samarbejde med Københavns Universitet om at opbygge et forskningsmiljø omkring diabetespsykologi.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor