Forskning i diabetes-stress afgørende for bedre medicinsk behandling

​Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Universitet opretter nyt fælles forskningsområde i diabetespsykologi, og styrker dermed forskningen i de sociale og følelsesmæssige problemer, der ofte rammer personer med diabetes.

Vent...

Den britiske professor i psykologi Timothy Charles Skinner deler sin arbejdsdage mellem Københavns Universitet og Steno Diabetes Center Copenhagen. Han står nemlig i spidsen for et helt nyt forskningsområde, diabetespsykologi, der er blevet til i samarbejde mellem de to organisationer.

Timothy Skinner kommer fra en stilling som professor på Charles Darwin University i Australien og er en af verdens førende forskere i diabetespsykologi og ekspert i de mentale og følelsesmæssige konsekvenser af diabetes-sygdommen.

Hans hidtidige forskning har blandt andet kortlagt, hvordan ca. fire ud af ti med diabetes lider af negative tanker, frygt for fremtiden, mental udmattelse eller egentlig depression i en grad, så det går ud over, deres ”management” af sygdommen. Og netop det, at håndtere sin sygdom selv, er helt afgørende for, om man får følgesygdomme, fx risiko for blindhed og amputering af lemmer, som rammer personer med diabetes med et dårligt reguleret blodsukker.

”Forskning i sociale og følelsesmæssige problemer – altså hvordan man har det med sin sygdom og hvilken støtte man kan få fra familie og venner – er forholdsvis nyt. Videnskaben har traditionelt fokuseret på udvikling af medicin og medicinske behandlingsmetoder, men vi har vist, at de psykosociale dimensioner har lige så stor betydning for behandlingens succes som den rent medicinske del af behandlingen,” fortæller Timothy Skinner.

I sit tidligere arbejde har han bl.a. udviklet og evalueret et undervisningsprogram, DESMOND (Diabetes Education and Self Management for Ongoing and Newly Diagnosed.) som i dag anvendes i en række lande.

Flere end 500.000 personer med diabetes har været igennem forløbet, som er baseret på seks timers gruppe-undervisning, der har fokus på at lade den enkelte være med til at afgøre, om det er medicinhåndtering, de følelsesmæssige krise eller andre aspekter af sygdommen, som kan hjælpe til en mere proaktiv måde at leve med sygdommen.

Skinner har planer om også at introducere programmet i Danmark og samarbejder bl.a. med to psykologer på Steno Diabetes Center Copenhagen om at udvikle metoder, der hjælper sundhedspersonale med at identificere de personer med diabetes, der er særligt psykisk sårbare.

”Vi har især fokus på, hvordan man støtter sundhedspersonalet og giver dem kompetencer til at rådgive personer med diabetes på en måde, der motiverer den enkelte til at tage bedre hånd om egen sygdom” siger Timothy Skinner.

Samarbejde styrker diabetesbehandling

Samarbejdet mellem Københavns Universitet og Steno Diabetes Center Copenhagen har som mål at styrke diabetesbehandlingen som helhed ved at integrere den psykosociale dimension og medicinske behandling.

”For os er det væsentligt at arbejde målrettet med, hvordan vi kan styrke og løfte behandlingen hos gruppen af personer, der både har diabetes og psykosociale problemer, fx angst, depressioner eller spiseforstyrrelser. Her er det tværfaglige perspektiv i behandlingen og den evidensbaserede viden fra forskningen helt grundlæggende for at nå i mål med en professionel behandling i højeste kvalitet,” siger Allan Flyvbjerg, centerdirektør på Steno Diabetes Center Copenhagen.

På Københavns Universitet er ansættelsen af Timothy Skinner et led i øget fokus på samfundsvidenskabelig sundhedsforskning, hvor forskere indenfor både økonomi, antropologi, sociologi, statskundskab og psykologi arbejder med forskellige aspekter af sygdom og sundhed bl.a. ved at undersøge betydningen af faktorer som livsstil, levevilkår, fællesskaber, politik, økonomi, miljø, teknologi, køn og kultur. Mere og mere forskning viser, at fx menneskers psyke, økonomiske ressourcer og sociale relationer spiller en vigtig rolle for, sygdom og sundhed.


”Med voksende grupper af kronisk syge overalt i verden, er patientens og de pårørendes håndtering af sygdommen betydningsfuld i forhold til både den enkeltes livskvalitet og for samfundsøkonomien på en store bane og især for sundhedsbudgetterne og de sundhedspolitiske prioriteringer nationalt og regionalt. Så det er en kæmpe fjer i hatten, at en af verdens førende sundhedspsykologiske forskere på netop dette felt har valgt at komme til Danmark,” siger leder på Institut for Psykologi Søren Kyllingsbæk.
 
 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor