Marit Eika Jørgensen modtager Niels Schwartz Sørensens Hæderspris

​Professor, overlæge Marit Eika Jørgensen og forskningsleder i Klinisk Epidemiologi på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) modtager Niels Schwartz Sørensens Hæderspris 2018.

Marit Eika Jørgensen, der er professor i Arktisk Sundhed ved Syddansk Universitet, adjungeret professor ved Grønlands Universitet og forskningsleder af forskningsgruppen Klinisk Epidemiologi på SDCC modtager Schwartz Sørensens Hæderspris 2018, som anerkendelse for sin forskning om diabetes i Grønland og kortlægning af diabetesforekomst i Danmark.

Allerede under sin ansættelse som reservelæge i Grønland i 1996 begyndte Marit Eika Jørgensen sin forskerkarriere med studier af kost og blodtryk hos grønlændere. Hun har siden da iværksat flere befolkningsundersøgelser i Grønland med fokus på diabetes og risiko for hjertekarsygdom. Som den første forsker påviste Marit Eika Jørgensen i sit ph.d.-studie i 2004 en høj forekomst af diabetes og forstadier til diabetes (prædiabetes) hos grønlændere. Det førte til etablering af et program for diabetesbehandling og monitorering i Grønland.

Et af de seneste års opsigtsvækkende forskningsresultater i Grønland har Marit Eika Jørgensen og hendes forskningsgruppe bidraget med forståelsen af hvordan den arvelige tilpasning til ekstreme levevilkår i Arktis samt hvordan arvemassen i de isolerede Inuitbefolkninger får betydning for tilstande som diabetes og fedme i det moderne Grønland. ”Forskning i Grønland har krævet mange års logistik og planlægning, men har også båret frugt i form at opsigtsvækkende resultater. Jeg ser denne pris som en anerkendelse for dette arbejde, ”siger hun.

”Uanset om forskningen finder sted i Danmark eller Grønland, ser jeg det som en vigtig styrke at mit kliniske arbejde med diabetespatienter går hånd i hånd med forskningen” slutter Marit Eika Jørgensen. I Danmark har Marit Eika Jørgensen og hendes forskere siden 2006 kortlagt demografien inden for diabetesforekomst og kunne i efteråret påvise en nedgang i antallet af nye tilfælde med diabetes i Danmark siden 2011, hvilket også resulterer i en nedskrivning af det forventede antal med diabetes i fremtiden i Danmark.

Marit Eika Jørgensen har publiceret flere end 160 videnskabelige artikler, heraf 12 af dem i nogle af de mest prestigefyldte sundhedsvidenskabelige tidsskrifter som Nature, Science og Lancet.

Marit Eika Jørgensen fik overrakt prisen på Dansk Endokrinologisk Selskabs årsmøde i Odense den 12. januar 2018.

Om prisen

Niels Schwartz Sørensens Hæderspris blev indstiftet i 1992 af Diabetesforeningen, som en hæder af professor i endokrinologi og human metabolisme ved Aarhus Universitet, overlæge Niels Schwartz Sørensen. Komiteen, der uddeler legatet består af tre professorer fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.


Redaktør