Steno Diabetes Center Copenhagen uddeler 2,1 mio. kr. til MVU-forskning

​Centret har både oprettet en pulje med forskningsmidler til de mellemlange videregående uddannelser og et katalog over stillingsveje, der skal gøre forskning og tværfaglighed muligt i praksis. Målet er at udvikle diabetesbehandlingen gennem styrkede kompetencer blandt alle faggrupper.

Vent...

Med en samlet uddeling af 2,1 mio. kr. har Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) valgt støtte forskning og uddannelse for ansatte med en mellemlang, videregående uddannelse (MVU).

Forskningsmidlerne kommer fra en intern pulje og er givet til forskningsprojekter, der skal forbedre kvaliteten, effektiviteten og servicen i diabetesbehandlingen.

”Vi har overordnet en ambition om, at SDCC skal fastholde og udvikle sin førerposition inden for behandling af diabetes. For at nå den ambition er det væsentligt, at alle faggrupper får mulighed for at bidrage til udvikling af nye behandlinger,” siger Birgitte Brock, forskningschef på SDCC. 

Forskningsmidlerne er uddelt til faggrupper som bioanalytikere, sygeplejersker, diætister og fodterapeuter.

”Vi ønsker at mange fagligheder indgår i forskningsteams rundt om personen med diabetes. Derfor har vi ved uddelingen af midler tilgodeset projekter med fokus på tværfaglighed eller team-baseret behandling”, siger Birgitte Brock.

Kulhydrattælling og diabetisk fodsår

Det er andet år, midlerne uddeles. Rent organisatorisk bliver uddelingen af forskningsmidler bakket op af et nyt stillingskatalog over muligheder og karriereveje for ansatte på SDCC. Stillingskataloget gør det fx muligt at være ansat i internt delte stillinger, fx 80 procent med behandling i Klinikken og 20 pct. med forskning i Klinisk Forskning. Desuden er der mulighed for stillingsfælleskaber med eksterne parter, hvor ansættelsen kan være fx 50 pct. i Klinisk Forskning på SDCC og 50 pct. i almen praksis, et kommunalt sundhedstilbud, medicinalindustrien eller andre. 

Blandt de støttede projekter er bl.a. en undersøgelse af, hvordan kurser i kulhydrattælling kan forbedre sundheden for personer med diabetes, en afdækning af om kategoriseringen af diabetisk fodsår kan gøres bedre og om patientuddannelsen for ny-diagnosticerede med type 1-diabetes rammer brugernes behov.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor