Paul Bloch er ny forskningsleder på Steno Diabetes Center Copenhagen

​Seniorforsker Paul Bloch kommer dermed til at stå i spidsen for forskningsgruppen Forebyggelse af Diabetes på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Han har i en årrække været med til at udvikle gruppen og vil som forskningsleder have fokus på forebyggelse bl.a. i socialt belastede boligområder, blandt børn og unge og på tværfaglige samarbejder. 

Den nye leder af forskningsgruppen Forebyggelse af Diabetes under enheden Sundhedsfremme bliver Paul Bloch. Han har siden 2010 været ansat på SDCC som seniorforsker, og dermed får forebyggelsesgruppen en stærk faglig leder, der umiddelbart kan bidrage til at styrke og implementere forebyggelsesindsatserne på diabetesområdet.

"Paul er valgt i et åbent opslag og efter en omhyggelig ansættelsesproces. Han besidder præcis de unikke kvaliteter og kompetencer, der skal til for at løfte forebyggelsesindsatsen under Sundhedsfremme, så vi kan fortsætte den frugtbare udvikling frem mod optimal behandling, øget livskvalitet og forebyggelse af diabetes og blive førende nationalt såvel som internationalt," siger Bjarne Bruun Jensen, chef for Sundhedsfremme på SDCC.

Paul Bloch har i SDCC været med til at udvikle Sundhedsfremmes tilgang til forebyggelse, hvor enheden arbejder med supersettings og drager nytte af de ressourcer, der er i et lokalsamfund samt mobiliserer borgerne til at tage del i ansvaret for bedre sundhed og forebyggelse.
 

Arbejde i udsatte lokalsamfund

Som seniorforsker har Paul Bloch i SDCC bl.a. stået i spidsen for projekt SoL – Sundhed og Lokalsamfund, hvor diabetesforebyggelse foregik blandt børnefamilier på Bornholm og med støtte af lokale institutioner, supermarkeder, foreninger og medier. Siden blev konceptet afprøvet i Odsherred, og det er nu ved at blive implementeret i blandt andet Tingbjerg ved København, hvor det er tilpasset et socialt udsat boligområde.

"Som forskningsleder glæder jeg mig netop til at arbejde videre med projekter som det, vi har i gang i Tingbjerg, hvor der ganske vist er problemer, men også mange ressourcer og masser af energi. Vores mange forebyggelsesprojekter med børn og unge, ser jeg også frem til at være med til at støtte og udvikle i samarbejde med vores forskere indenfor dette område. Og så vil jeg arbejde på  at udvikle vores interne samarbejde på tværs af enheder i SDCC, hvor alle bidrager til at finde samarbejdsflader, og hvor vi med mange indgange og kompetencer i fællesskab kan styrke forebyggelse og behandling og livskvalitet blandt personer med diabetes," siger Paul Bloch.

Han kommer også til at arbejde videre med de netværk, der i dag kører som en del af SoL-projektet og med Cities Changing Diabetes (CCD). Allerede i begyndelsen af februar rejser han til Kina, hvor han skal påbegynde forhandlinger om samarbejde med forskellige kinesiske organisationer på vegne af SDCC og CCD. Dette kan give muligheder for etablering af samarbejdsflader på tværs af flere enheder på SDCC.
Paul Bloch tiltræder som forskningsleder for forebyggelse d. 1. februar.

Læs om projekterne

Projekt SoL - Sundhed og lokalsamfund
Projekt Cities Changing Diabetes (CCD)


Redaktør