SDCC-folk skitserer nøgleprojekt for verdens børn og unge

Vi skal begynde med børnene, hvis kurven for kroniske sygdomme skal knækkes. Sådan lyder afsættet for et verdensomspændende UNESCO-initiativ, som er målrettet børn og unge. Forskergruppe fra Sundhedsfremmeenheden ved Steno Diabetes Center Copenhagen skal beskrive et af nøgleprojekterne.

Vent...

Børn og unge verden over skal bidrage med deres egne ideer og forventninger til en sund fremtid, hvis de skal gøre sig håb om at vokse op i et sundt samfund.

Det er en af tankerne bag et stort sundhedsprojekt, som UNESCO, FN's organisation for bl.a. uddannelse og videnskab, står bag.
Rammerne for et af nøgleprojekterne skal beskrives af Enhed for Sundhedsfremme ved Steno Diabetes Center Copenhagen med professor Peter Bentsen og sundhedsfremmechef Bjarne Bruun Jensen i front.

Projektet er en af hjørnestenene i en såkaldt UNESCO Chair, som blev lanceret i Paris i starten af oktober med mere end 200 deltagere fra over 40 lande. Under titlen "Global Health and Education" er det forventningen, at projektet på forskellige måder skal forsøge at sætte et globalt aftryk for at fremme sundhed og uddannelse ved at satse på børn og unge verden over.

Børnene er afsættet

Udfordringen er ligeså alvorlig, som den er stor. Kræft, hjerte-kar-sygdomme og diabetes er i kraftig vækst, og kommende generationers sundhed er truet. Derfor er det naturligt at vende sig mod børnene for at ændre udviklingen.

Peter Bentsen forklarer:

"Hvis sygdomskurven og -udviklingen skal knækkes, bør der skrides ind, før sygdommene udvikler sig. Derfor kommer børn og unge til at spille en central rolle i projektet. De skal være med til at beskrive, hvad sundhed betyder for dem. Når de bliver inddraget, tager de også ejerskab til at omsætte ideer til virkelighed, og kommer børn godt fra start med en sund levevis, mindskes risikoen for sygdom senere i livet".

Samme principper på tværs

Det UNESCO-baserede sundhedsprojekt er fortsat på tegnebrættet, og Sundhedsfremmes første streger er 4 principper:

  1. Involvering
  2. Indtænke overgivelserne
  3. Ikke betragte interventionen som en ekstra opgave – det skal være "add-in" og ikke "add-on"
  4. Sundhed skal handle om noget positivt, ikke bare om sygdom og forbud.

Principper skal skabe fælles fodslag

"Vi tror på, at et princip som "involvering" gælder globalt. Det ligger dybt i den menneskelige natur, at vi nemmest gør brug af den viden, vi selv tilegner os, og derfor skal mennesker involveres, hvis de skal opbygge brugbar viden. Selv om forskellighederne er store, og principperne kan blive tvistet, vil de kunne bruges i forskellige egne af verdenen, siger Bjarne Bruun Jensen og bliver konkret: .

"I et dansk setup kan det være børn, som inddrages i renovering af deres skolegård, så den appellerer til mere bevægelse eller etablering af skolekantine, som sælger sund mad. Flyttes setup'et til en landsby i Uganda i Afrika, kan det være børn, som inddrages i at etablere bedre toiletter eller aktiviteter, som gør det sikrere at være ude efter mørkets frembrud. Det er klart, at konteksten definerer projektets karakter, men fælles er, at børnene skal være med til at definere, hvad sundhed og trivsel er for dem. Målet er give dem tiltro til, at de har indflydelse på det samfund, de er en del af", siger Bjarne Bruun Jensen.

Stærkt miljø giver pote

Det er et stort skulderklap, at opgaven med at definere projektet er landet i Enheden for Sundhedsfremme. Forklaringen skal findes i det solide sundhedsfremmemiljø på SDCC.

"Vi har bred erfaring med at arbejde med denne type projekter, dog i mindre målestok. Udfordringen bliver at skalere op og tænke globalt. Desuden har vi været tæt med i hele udviklingen af den nye UNESCO Chair. Og vi glæder os til at komme i gang med arbejdet, siger Peter Bentsen.

På mødet i Paris blev der også nedsat en komite, der skal sikre, at de forskellige initiativer fra den nye UNESCO Chair bygger på forskning af høj kvalitet, og her er Bjarne Bruun Jensen "chair" og Peter Bentsen "vice-chair".
Den nye "UNESCO Chair for Global Health and Education" støttes blandt andet af University of Clermont-Auvergne, Osaka University, UNESCO, WHO og International Union for Health Promotion & Education (IUHPE).

 Lær mere om UNESCOs sundhedsinitiativer
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor