Seniorforsker Peter Bentsen er udnævnt som Danmarks første professor i udeskole og udepædagogik

Seniorforsker Peter Bentsen fra Sundhedsfremme på Steno Diabetes Center Copenhagen er pr. 1. februar udnævnt som adjungeret professor på Københavns Universitet.

Seniorforsker og teamleder Peter Bentsen har siden sin ph.d. i 2010 beskæftiget sig med forskning i udeskole og sundhedsfremme i skolen. Han har erfaring som projektleder for større forsknings- og interventionsprojekter, som TEACHOUT, Udvikling af Udeskole, ASFALT og PULS, der har undersøgt børns og unges sundhed, trivsel og læring i forskellige rammer som fx skoler, lokalsamfund, museer og i naturen.

Peter Bentsen tilknyttes Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), hvor han som adjungeret professor skal være med til at videreudvikle og understøtte kapacitetsopbygningen for udeskole og udepædagogik. Det vil blandt andet ske ved involvering i en række aktiviteter og interventioner under det tværinstitutionelle Center for Børn og Natur, som er placeret i Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Skovskolen, IGN.

”Som adjungeret professor får jeg mulighed for at styrke forskning og interventioner i praksis både på IGN, på Skovskolen og på min primære arbejdsplads, SDCC Sundhedsfremme. Det arbejde og samarbejde ser jeg meget frem til”, siger Peter Bentsen. 

Professoratet er det tredje adjungerede professorat, som tildeles SDCC Sundhedsfremme (de to andre er på Ålborg Universitet og Norges Tekniske og Naturvidenskabelige Universitet). 

”For SDCC giver det fantastiske muligheder for at videreudvikle hele området indenfor primær forebyggelse, hvor der ikke er tvivl om at en succesfuld indsats for at bremse væksten i overvægt blandt børn og unge er vejen frem hvis vi vil tackle stigningen i Diabetes og inden for kroniske sygdomme generelt”, siger Bjarne Bruun Jensen, chef for Sundhedsfremme. ”Vores mål er at blive nationalt førende inden for dette felt, og her er samarbejdet med KU helt centralt”, slutter Bjarne Bruun Jensen.
 

Om professoratet

Professoratet skal foruden konsolidering og videreudvikling af instituttets fagmiljø inden for friluftsliv, naturformidling og udelæring  også udbygge samarbejdet med forskningen i Sundhedsfremme på SDCC, hvor Peter Bentsen som seniorforsker og teamleder fortsat vil forske inden for forebyggelsesområdet med særlig fokus på børn og unge i skoler og lokalsamfund.

Peter Bentsen er tildelt professoratet pr. 1. februar 2018, og det løber frem  til 2023. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning  (IGN)vil invitere til en offentlig tiltrædelsesforelæsning i løbet af 2018.

Læs også på IGNs hjemmeside

Redaktør