Brugerrepræsentation i bestyrelsen på Steno Diabetes Center Copenhagen

​Brugere af Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) får nu en stemme på bestyrelsesmøderne i SDCC. To brugere er udpeget til at deltage i bestyrelsesarbejdet de næste to år.

Vent...

SDCC’s bestyrelse har besluttet at udpege to brugerrepræsentanter til bestyrelsen. Blandt fem kandidater, som Diabetesforeningen og SDCC indstillede, har bestyrelsesformand Svend Hartling og centerdirektør Allan Flyvbjerg udpeget Sophie Hindkjær, der er 26 år og har type 1-diabetes, og Christian Collin, der er 49 år og har type 2-diabetes.


”Brugere, som har sygdommen tæt inde på livet, er jo fantastiske til at give input til, hvad der er vigtigt for patienten. Når man fx taler om supplerende behandling eller anden udvikling, så vil de kunne bidrage væsentlig til, at man dels tager de rigtige beslutninger, men også at man får noget ekstra kvalitet i beslutningerne, ”siger Svend Hartling, bestyrelsesformand og koncerndirektør i Region Hovedstaden. ”Vi ser frem til samarbejdet og forventer, at de beriger vores kunnen i bestyrelsen.”

De to brugere har netop været på et heldags introduktionskursus, hvor de både fik en større indsigt i SDCC og i bestyrelsesarbejdet.

”Diabetessagen ligger mit hjerte meget nært, og jeg ser frem til at bringe brugerperspektivet op på et af de højeste niveauer, og tale en sag som jeg er passioneret omkring. Jeg er optaget af læge-patient forholdet og hvordan det er at leve med type 1- diabetes, både fysisk, men især også psykisk. Jeg har altid selv følt mig velkommen og forstået som menneske på Steno,” siger Sophie Hindkjær.


”Jeg forventer at være med til at skabe en åben dialog i forhold til beslutninger, set fra et brugerperspektiv, da jeg selv har kendskab til hverdagen som bruger. Jeg har desuden, qua mit erhverv, en erfaringsmæssig viden om strukturer og processer på organisationsniveau, som jeg håber at kunne bidrage positivt med i bestyrelsesarbejdet”, siger Christian Collin.

Sophie Hindkjær og Christian Collin er udpeget som tilforordnede for en toårig periode og deltager første gang på det kommende bestyrelsesmøde fredag den 8. marts. Som tilforordnede har de fuld adgang til alt bestyrelsesmateriale og til at deltage på alle bestyrelsesmøder.


Brugerrepræsentation i bestyrelsen er endnu et tiltag i SDCC’s intensiverede fokus på brugerinvolvering, som har til formål at styrke SDCC i beslutnings- og udviklingsprocesser. SDCC nedsatte sidste år en brugergruppe med 10 brugerrepræsentanter, som giver input til udviklingen af fremtidens diabetesbehandling. Ligeledes har der været en brugerrepræsentation i visse ansættelsesudvalg.

I modsætning til de øvrige hospitaler i regionen, så har Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) en selvstændig bestyrelse, der refererer til Regionsrådet i Region Hovedstaden. De seks personer i bestyrelsen udvides til otte med udpegning af de to brugerrepræsentanter, Region Hovedstaden har også erfaring med involvering af brugere i forbindelse med byggerier og projekter på de forskellige hospitaler.


På det kommende bestyrelsesmøde den 8. marts bydes også velkommen til ny repræsentant for Københavns Universitet, hvor dekan Ulla Wæver træder ind i stedet for Birthe Høgh.


Læs mere om bestyrelsen

 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor